משפט וממשל

כתב עת משפטי מקוון העוסק בתחומי המשפט הציבורי

אודות

לפני הכל

משפט וממשל הינו כתב-העת המרכזי בישראל העוסק בתחומי המשפט הציבורי. כתב-העת נוסד על ידי פרופ’ יצחק זמיר, והוא יוצא לאור מטעם הפקולטה למשפטים באוניברסיטת חיפה מאז שנת 1992. כתב-העת משמש במה למגוון רחב של גישות מתודולוגיות לניתוח סוגיות מתחום המשפט הציבורי, ולאורך השנים פורסמו בו מאמרים הנשענים על דיסציפלינות מכל תחומי מדעי החברה והרוח. לצד תרומתו של כתב-העת לשיח התיאורטי, מאמרים רבים שפורסמו לאורך השנים צוטטו בהרחבה על ידי בתי המשפט והניחו תשתית עיונית לחידושים בפסיקה ובמדיניות הציבורית.

בראש מערכת כתב-העת מכהן עורך ראשי שהינו חבר בסגל הפקולטה למשפטים באוניברסיטת חיפה. לצדו מכהנים כתריסר חברות וחברי מערכת שהינם סטודנטים מצטיינים בפקולטה, ושלושה סגני עורך שנבחרו על סמך הצטיינותם בשנים קודמות של עבודת המערכת. כתב-העת מקיים באופן שוטף הליכי שיפוט למאמרים המוגשים לפרסום. הליכי השיפוט מבוססים באופן משולב על חוות דעת חיצוניות של מומחים (peer review) ועל חוות הדעת של הסטודנטים חברי המערכת. שילוב זה מאפשר לנו לסייע לכותבי וכותבות המאמרים לשפר את תוצריהם המחקריים, ולהבטיח כי המאמרים יפנו לקהלים מגוונים, ובכלל זה לחוקרים עמיתים ותלמידי מחקר, סטודנטים, עורכי דין ואנשי מנהל ציבורי. אנו מזמינים כותבים וכותבות לשלוח את מאמריהם לשיפוט, וזאת בהתאם להנחיות המערכת.

מעת לעת, אנו מפרסמים גיליונות מיוחדים המוקדשים לנושא ספציפי בתחום המשפט הציבורי. כך למשל, פורסמו בשנים האחרונות (ונמצאים כיום בשלבי עריכה) גיליונות מיוחדים שעסקו בנושאים הבאים:אזרחות, הגירה והתאזרחות בישראל; משפט ופמיניזם; השפעתה ההיסטורית של המהפכה החוקתית; עיקרון השוויון במשפט הישראלי; המשפט הציבורי והכיבוש; השפעת הגלובליזציה על המשפט הציבורי; מזרחיות ומשפט; ומשפט וקורונה. כמו כן, כתב-העת מפרסם מעת לעת ביקורות ספרים, הערות חקיקה והערות פסיקה.

חוברות כרך כ 2-1 (תשע”ט – 2019)

מאמרים
שולמית אלמוג מהאודיסיאה אל האורסטיאהמסע לעבר נרטיב משפטי מכונן 7
ברק אתירם תובנות מבראון :ההיסטוריה החברתית של התובענה הייצוגית 47
נתנאל דגן והדר דנציג רוזנברג גמול רך 101
אסף הרדוף רעיון בלתי קביל, אמת לא נוחה :פסילת ראיות בגין אופן השגתן 141
גיא הרפז ועמיחי כהן הריסת בתים לצורכי הרתעה: ואם יש צדק – ( יופע מייד )בדיון נוסף 205

עשרים שנים לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות
דפנה ברק-ארז זכויות אנשים עם מוגבלות – אחרי עשרים שנה ולקראת השנים הבאות
שגית מור עשרים שנה לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות – קווים לדמותה של מהפכה משפטית בהתהוות 267

ביקורות ספרים
גד ברזילי משפט ושליטה כוחנית בגדה המערבית 303
ביקורת ספרים על AEL BERDA, LIVING EMERGENCY: ISRAEL’S PERMIT REGIME IN THE OCCUPIED WEST BANK (STANFORD UNIVERSITY PRESS 2018); AEYAL GROSS, THE WRITING ON THE WALL: RETHINKING THE INTERNATIONAL LAW OF OCCUPATION (Cambridge University Press 2017)

אסף לחובסקי המשפט החוקתי הסמוי מן העין 313
ביקורת ספרים על RNIT SHANI, HOW INDIA BECAME DEMOCRATIC: CITIZENSHIP AND THE MAKING OF THE UNIVERSAL FRANCHISE (Cambridge University Press, 2018)

מנחם מאוטנר מערכת המס בין המשפט ,החברה והתרבות 323
ביקורת ספרים על: SSAF LIKHOVSKI, TAX LAW AND SOCIAL NORMS IN MANDATORY PALESTINE AND ISRAEL (Cambridge University Press 2017)

  •  

חברי המערכת

חברי המערכת – כרך כ

עורך: ד”ר עילי אהרנסון

סגני עורך: סער בן זאב ,אילנה עטרון ,דן תירוש

חברי מערכת: אביתר אלקובי, דניאל ברוכי, רינת גרויסמן, עילם דובש, הדר דוידי, סמדר דולב, אריאל הראל, ימית כהן, ענבר כהן, חושן לי לב , סתיו ליבנה, גבי פושקנר

עריכה לשונית: גיא פרמינגר

הארת דין הוא כתב עת משפטי מקוון של הפקולטה למשפטים באוניברסיטת חיפה. כתב העת נוסד בשנת 2004 והוא מפרסם בעיקר הערות פסיקה וחקיקה של סטודנטים למשפטים, לצד מאמרים קצרים של חוקרים ישראליים על סוגיות משפטיות אקטואליות.
חברי מערכת כתב העת הם סטודנטים והוא משמש כסמינר המצטיינים של הסטודנטים אשר לומדים בפקולטה למשפטים באוניברסיטת חיפה. בכתב העת מתפרסמות הארות והערות על פסקי דין ו/או על דברי חקיקה אקטואליים.

lawatchLogo

רוצה להצטרף לרשימת הדיוור של כתב העת?