מלגות

מלגה לסטודנטים מצטיינים בשנה א

מלגת הצטיינות יתר בגובה עד 100% שכר לימוד בסיסי (לא כולל תשלומים נלווים), תוענק לסטודנטים בעלי ציון פסיכומטרי גולמי 730 ומעלה . מלגת הצטיינות בגובה עד 50% שכר לימוד בסיסי (לא כולל תשלומים נלווים) תוענק לסטודנטים בעלי ציון פסיכומטרי גולמי 700-729 . גובה המלגה יקבע ביחס להיקף שכר הלימוד של הסטודנטים.

לפרטים נוספים

מלגות לתלמידים מצטיינים

מלגות יחולקו לתלמידים מצטיינים במיוחד מתוך רשימת מצטייני הדיקן.

מלגות דיקנאט הסטודנטים

דיקנאט הסטודנטים הוא הרשות המרכזית באוניברסיטה הפועלת לרווחת הסטודנטים והמטפלת בבעיותיהם האישיות, האקדמיות והכלכליות, תוך קיום קשר הדוק עם הגופים האקדמיים .והמנהליים של האוניברסיטה. בין השאר תוכלו למצוא באתר דיקנאט הסטודנטים מידע על מלגות, מעונות, שירותים לסטודנט ועוד.

מלגות לתלמידים נצרכים

קרן ע”ש עו”ד יוסף פתאל ז”ל

קרן מלגות מטעם לשכת עורכי הדין בישראל

מלגה ע”ש אדם פיש לתלמידי הקליניקות המשפטיות

מלגות לתלמידים הראויים לשבח בגין עזרתם לזולת, רגישותם החברתית ותרומתם לחברה

מלגה זו תינתן על-פי החלטת וועדת פרסים ומלגות של הפקולטה.

מלגות על עבודות מצטיינות

פרס על שם ליאון גלזר

פרס הנתרם על-ידי הגב’ ג’נט שפיצר במטרה להנציח את זכר אביה, ליאון גלזר. הפרס מוענק לתלמיד בעל תרומה חברתית יוצאת דופן באחת הקליניקות למשפט ושינוי חברתי, הזקוק לתמיכה כלכלית בלימודיו.

פרס משרד שלמה כהן לעבודות סטודנטיאליות מצטיינות ביישוב סכסוכים