סגל מנהלי

הפקולטה למשפטים

מנהלת הפקולטה

הרשמה וקבלה

מזכירות לענייני הוראה

מזכירות לענייני סטודנטים

בית הספר לקרימינולוגיה

קידום סטודנטים.ות בני החברה הערבית

עו"ד

עביר בכר

מנהלת מערך קידום הסטודנטים והסטודנטיות בני החברה הערבית

תכניות בינלאומיות

קליניקות משפטיות

מיחשוב