בית הספר
לקרימינולוגיה

הפקולטה למשפטים

אוניברסיטת
חיפה

יום פתוח ב-ZOOM

12-13.3

מה הפסגה הבאה שלך?

הודעות חשובות

הנחיות לשיח חופשי ומוגן

בעקבות מצב המלחמה, נוצרו רגישויות רבות בנוגע למה מותר ומה אסור לומר בקמפוס. האמנה המצורפת נכתבה בשיתוף פעולה של סטודנטים ומרצים ומיועדת להתוות הסכמות המבוססות על רצון טוב מתוך מטרה להגן על קהילתנו המגוונת.עברית | عربيه | English

תמיכה וקבוצות חוסן

קו חם לסיוע נפשי – במרכז הקליני הבינתחומי 054-4830731.
קבוצות שיח פתוח – לכל הסטודנטים.ות, בשפות שונות

תלמידי שנה ד'

הגשה באיחור עלולה לגרור לעיכוב ודחייה ביכולת לקבל רישיון ו/או לגשת לבחינות הלשכה.
(לאוניברסיטה אין שליטה על דרישות רשויות המדינה ו/או גופים מקצועיים).

תארים ותוכניות לימוד

מזכירות בית הספר לקרימינולוגיה