הרשמה
גב’ בר בן שלוש | מרכזת הרשמה וקבלה
04-8240007
llblaw@univ.haifa.ac.il   –    מתעניינים בתואר ראשון
lawoffice@univ.haifa.ac.il – מתעניינים בתואר שני
ma.law@univ.haifa.ac.il – משפטים ללא משפטנים
גב’ זיוה הרשקוביץ | מנהלנית קרימינולוגיה
גב’ הודיה זייטלבך | מרכזת תכניות הוראה ודוקטורט
 
מזכירות הפקולטה
גב’ שרית לוי | מרכזת
גב’ מור ארזי | מזכירת הדיקן
מזכירות לענייני סטודנטים
עו”ד שירי כהנא| ע.מנהלי לענייני סטודנטים
גב’ אורית גל| מרכזת תואר ראשון ו תואר שני (תכנית משפט מנהלי אזרחי)
גב’ רות עפרי| מרכזת תואר ראשון ותואר שני (תכנית תורת השפיטה ומשפט ובריאות)
גב’ אפרת בלפר| מרכזת תואר שני במשפטים ללא-משפטנים
הקליניקות המשפטיות
גב’ דפנה בירן-קוליש | אחראית הקליניקות למשפט ושינוי חברתי