הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת חיפה

מרכזי מחקר

בפקולטה פועלים מספר מרכזי מחקר ופורומים שמטרתם, בין היתר, לקדם מחקר ופעילויות אקדמיות שונות.