סגל אקדמי נוסף

הפקולטה למשפטים

עו”ד קרן אגוזי

שם הקורס הנלמד:

תואר שניהיבטים משפטיים ומעשיים בחברות הזנק

ד”ר חדוה אייל

שם הקורס הנלמד:

תואר שנימגדר בריאות ורפואה

ד”ר יריב אילן

שם הקורס הנלמד:

תואר ראשוןמבוא לדיני משפט האיחוד האירופי

ד”ר מרוה איש-עם

שם הקורס הנלמד:

תואר שנידיני חוזים, משפט ואנשים עם מוגבלות, משפט וחברה

השופט אברהם אליקים

שם הקורס הנלמד:

תואר שנישלטון מקומי ומכרזים

ד”ר גל אמיר

שם הקורס הנלמד:

תואר שנידיני קניין

עו”ד עמית אשכנזי

שם הקורס הנלמד:

תואר שנימשפט וטכנולוגיית מידע – היבטים תיאורטיים ומעשיים

רינה פיקל

עו”ד רינה בודניצקי פיקל

שם הקורס הנלמד:

תואר שנימיומנויות יישומיות במשפט, קולוקוויום – מפגשים עם עולם המשפט

השופט נאסר ג’השאן

שם הקורס הנלמד:

תואר שנידיני שלטון מקומי

dana

עו”ד ועו”ס דנה גילה

שם הקורס הנלמד:

תואר ראשוןסדנת מו”מ

ד”ר (האב) אליאס דאו

שם הקורס הנלמד:

תואר ראשוןדיני המעמד האישי של העדות הנוצריות בישראל

פרופ’ ישראל (איסי) דורון

שם הקורס הנלמד:

תואר שניזקנה ומשפט

פרופ’ יפעת הולצמן גזית

שם הקורס הנלמד:

תואר שנידיני תכנון ובניה

פרופ’ גבריאל הלוי

שם הקורס הנלמד:

תואר שנידיני עונשין מודרניים

ד”ר אסף הראל

שם הקורס הנלמד:

תואר שניגופים ונושאי משרה דו-מהותיים

ד”ר שמואל וולפמן

שם הקורס הנלמד:

תואר שניפסיכיאטריה ומשפט

ד”ר הדר ז’בוטינסקי

שם הקורס הנלמד:

תואר ראשוןדיני ניירות ערך

עו”ד ראמי חזאן

שם הקורס הנלמד:

תואר ראשוןמיסוי מקרקעין

ד”ר גילה יעקב

שם הקורס הנלמד:

תואר שנימבוא לביו- אתיקה

עו”ד איתן לדרר

שם הקורס הנלמד:

תואר ראשוןסדנה בליטיגציה אזרחית

תואר שניהמדינה וההליך המשפטי

קאדי זיאד להואני

שם הקורס הנלמד:

תואר ראשוןמשפט מוסלמי

עו”ד גלית לובצקי

שם הקורס הנלמד:

תואר ראשוןסדנה לכתיבה משפטית

פרופ’ אביטל מנטוביץ’

שם הקורס הנלמד:

תואר ראשוןגישות קרימינולוגיות למשפט הפלילי ולאכיפה פלילית

השופטת תמר נאות פרי

שם הקורס הנלמד:

תואר ראשוןמשפטים מודרכים

תואר שניההליך המשפטי: כוחותיו וגבולותיו

ד”ר הילה נבו

שם הקורס הנלמד:

תואר ראשוןמבוא לניתוח כלכלי של המשפט

השופט יואל עדן

שם הקורס הנלמד:

תואר ראשוןהביקורת השיפוטית על פעולות הרשות המנהלית

השופט ד”ר מוחמד עלי

שם הקורס הנלמד:

תואר ראשוןמשפטים מודרכים

תואר שניאכיפה כלכלית

עו”ד ורד פיליכובסקי

שם הקורס הנלמד:

תואר שנידיני ניירות ערך

ד”ר אריאל פלביאן

שם הקורס הנלמד:

תואר שניתובענות ייצוגיות

ד”ר עמוס ישראל פליסהאואר

שם הקורס הנלמד:

תואר ראשוןמשפט עברי

ד”ר שי פרבר

שם הקורס הנלמד:

תואר שנימשפט ציבורי (משפט חוקתי ומשפט מינהלי)

ד”ר איהאב פרח

שם הקורס הנלמד:

תואר ראשוןדיני מיסים בסביבת העסקים וההייטק

ד”ר אורית צ’רני-גולן

שם הקורס הנלמד:

תואר שנימבוא לביו-אתיקה

ד”ר שלי קמין-פרידמן

שם הקורס הנלמד:

תואר שניבריאות במשפט

ד”ר דלית קן-דרור פלדמן

שם הקורס הנלמד:

תואר שניקניין רוחני

ד”ר שרון רבינוביץ’ שנקר

שם הקורס הנלמד:

תואר שנימוח ומשפט

פרופ’ יורם שחר

שם הקורס הנלמד:

תואר שניהליך השפיטה והמשפט הפלילי

עו”ד ישי שנידור

שם הקורס הנלמד:

תואר ראשוןדיני מכרזים

השופט ד”ר רון שפירא

שם הקורס הנלמד:

תואר ראשוןסדרי הדין ודיני הראיות במשפט המנהלי

תואר שניסוגיות באכיפה מנהלית

ד”ר סיון תמיר

שם הקורס הנלמד:

תואר שניגנ-אתיקה – היבטים אתיים ומשפטיים של טכנולוגיות גנטיות ומידע גנטי