מסיימות/י דוקטורט

מסיימי.ות דוקטורט
eyalgruner

איל גרונר

נושא המחקר: “הצדקת התנהגויות לטובת הזולת בשל קירבה והשתייכות – במוסר ובמשפט”
הנחיה: ד”ר דורון מנשה

barB

ד”ר ברברה בילאוור

נושא המחקר:כששופטים ומדענים משתמשים באותן מילים להעברת משמעויות שונות- חקירת המשמעות של ‘מדע’ במשפט מפרספקטיבה משפט-תרבותית .
הנחיה: פרופ ‘ שולמית אלמוג

gilad

ד”ר גלעד ידין

נושא המחקר: מציאות מדומה והשלכותיה על פשיעת סייבר ועל התיאוריה של דיני הסייבר
הנחיה: ד”ר טל ז’רסקי

דלית קן-דרור פלדמן

נושא המחקר: מהי המדיניות הראויה להנגשת תוצרי מחקר בישראלהנחיה: פרופ’ ניבה אלקין-קורן    dalitkd@gmail.com   השכלה :   • מוסמך במשפטים במסלול מסחרי עם תזה (LL.M), בהצטיינות, אוניברסיטת תל-אביב, 2008.

liatfranco

ד”ר ליאת פרנקו

נושא המחקר: הטיפול בתופעת הבריונות ברשת האינטרנט בקרב בני נוער באמצעות המשפט הפלילי: יתרונות, חסרונות ודרכים אלטנטיביות לטיפול בתופעה
הנחיה: ד”ר חאלד גנאים ופרופ’ שולמית אלמוג

limor.ml

ד”ר לימור מלול

נושא המחקר: צילה של הרפואה הנאצית בהבניית שדה הניסויים הרפואיים בבני אדם בישראל
הנחיה: פרופ’ שולמית אלמוג ופרופ’ נדב דוידוביץ’

alim

ד”ר מוחמד עלי

נושא המחקר: התנהגות נאשם כראיה – היבטים עיונים ומעשיים בהפקת המיטב הראייתי מהתנהגות הנאשם
הנחיה: פרופ’ דורון מנשה, ד”ר רביע עאסי

michalgr

ד”ר מיכל גרוס

נושא המחקר: דיני איסור הפליה על בסיס הריון במשפט הישראלי: ניתוח ביקורתי בפרספקטיבה השוואתית
הנחיה: פרופ’ נויה רימלט

Michal.segal

ד”ר מיכל סגל

נושא המחקר: חוק הגנת הצרכן התשמ”א- 1981 והגנה על זכויותיהם הצרכניות של זקנים
הנחיה: ד”ר שגית מור ופרופ’ איסי (ישראל) דורון

marva.isham

ד”ר מרוה איש-עם

נושא המחקר: מהבנה נרטיבית להכרה משפטית – כיצד הבנת נרטיב טראומה הורית, יכולה לסייע בהבניית הסדרים למימוש זכויות ילדים בעלי מוגבלות בישראל
הנחיה: פרופ’ שולמית אלמוג וד”ר שגית מור

noyB

ד”ר נוי ברינט

נושא המחקר:יחסי הגומלין שבין ארגוני החברה האזרחית לבין בעלי העניין בהם בראי המשפט הישראלי
הנחיה:פרופ’ אורן גזל-אייל

nmor

ד”ר נועה מור

נושא המחקר:קשרי הגומלין שבין רשתות חברתיות מקוונות, זכויות אדם ומשפט ציבורי
הנחיה:פרופ’ ניבה אלקין-קורן

TG

ד”ר ניבין עמנואל

נושא המחקר:מדיניות הפעלת המאסר על תנאי – מחקר אמפירי
הנחיה:פרופ’ אורן גזל-אייל

niritSh

ד”ר נירית שולשטיין

נושא המחקר: ירידת הפורמליזם ועליית הגמישות בדיני הראיות. דיני הראיות הפליליים לאן?
הנחיה:פרופ’ עמנואל גרוס

adifriedman

ד”ר עדי פרידמן בר

נושא המחקר: תרומת איברים מיועדת מן המת: חלקי גוף אל מול מוצרי גוף
הנחיה:ד”ר שגית מור.

ofer.green

ד”ר עופר גרין

נושא המחקר: Injection of Non-Efficiency Considerations in Competition Law in the Wake of the Global Financial Crisis – Employment Considerations as a Test Case
הנחיה:פרופ’ מיכל ש. גל

alah

ד”ר עלא חיידר

נושא המחקר: חסמים לצדק סביבתי בקרב האזרחים הערבים בישראל: ייעור ומחצבות כמקרי מבחן
הנחיה:ד”ר אלכסנדר קדר, פרופ’ ראסם חמאיסי

esmat

ד”ר עסמת ותד

נושא המחקר: הזכאת במשפט המוסלמי והביטוח הלאומי בישראל: מחקר השוואתי
הנחיה: פרופ’ יוסף מ. אדרעי

quamarm

ד”ר קמר מישרקי

נושא המחקר: מקומו של “המפקד הצבאי” בהבניית הגיאוגרפיה המשפטית והשפעתה על פלסטינים תושבי הגדה המערבית
הנחיה:ד”ר אלכסנדר (סנדי) קדר

kerenan1

ד”ר קרן אניספלד

נושא המחקר:”הסוד המסחרי במשפט: בין סעד עצמי לבין זכות בקניין רוחני”
הנחיה:פרופ’ ניבה אלקין קורן

karni

ד”ר קרני שגל- פפרקורן

נושא המחקר: “אדוני השופט, אני רק אלגוריתם”- החלת אחריות משפטית על פעולותיהם השונות של רובוטים ואלגוריתמים
הנחיה:פרופ’ ניבה אלקין-קורן

robert

ד”ר רוברט נוייפלד

נושא המחקר: השפעת מוטיבציות בשדה הקרב המודרני על חוקיות החלטות בהתאם לדיני הלחימה
הנחיה:פרופ’ עמנואל גרוס

shaiO

ד”ר שי אוצרי

נושא המחקר:תיאוריה של אשמה – בין תיאוריה של הפללה לתיאוריה של ענישה
הנחיה:ד”ר חאלד ג’נאים; פרופ’ רון שפירא

sbalaban

ד”ר שלומי בלבן

נושא המחקר:עלייתו של חבר הכנסת המקצוען, 1969-1948
הנחיה:ד”ר יאיר שגיא ופרופ’ אמנון רייכמן

tamar

ד”ר תמר אינדיג

נושא המחקר:שונות מול הרמוניזציה של דיני ההגבלים העסקיים: מנקודת המבט של המדינות הלא מפותחות
הנחיה: פרופ’ מיכל גל

avishag

ד”ר אבישג פומרנץ

נושא המחקר:שונות מול הרמוניזציה של דיני ההגבלים העסקיים: מנקודת המבט של המדינות הלא מפותחות
הנחיה: פרופ’ מיכל גל

Avraham

ד”ר אברהם אברהם

נושא המחקר:הטובים שלושה מן האחד? מהו מספר השופטים, שראוי כי בפניו יישמע משפט.
הנחיה: פרופ’ עלי זלצברגר, פרופ’ רמזי סולימאן

Oshera

ד”ר אושרה קנצופולסקי

נושא המחקר: תרופות חוקתיות לתופעה של פגיעה על ידי המשטרה בזכויות חשודים: גישה אמפירית.
הנחיה: פרופ’ עמנואל גרוס

ilanzur

ד”ר אילן צור

נושא המחקר:הזכות לעיון והעתקה” – “חובות הגילוי של התביעה במסגרת הדין הפלילי בכלל ובהסדרי טיעון בפרט
הנחיה: פרופ’ עמנואל גרוס

ilanSti

ד”ר אילן שטיינר

נושא המחקר:אחריות חברתית של תאגידים בישראל בראי הגישה הכלכלית למשפט: הבניית תיאוריה של נורמות חברתיות
הנחיה: פרופ’ מיכל גל, פרופ’ מרקו למנדיני

iritBrandes

ד”ר אירית צליח-ברנדס

נושא המחקר:בחינת טיב הקשרים בין הנחות יסוד מקובלות בחברה ביחס לבני העדה האתיופית, לבין תהליכי קבלת החלטות משפטיות בעניינם.
הנחיה:ד”ר עילי אהרונסון וד”ר דורון מנשה

EetamarC

ד”ר איתמר כוכבי

נושא המחקר:הנהגת מס הכנסה שלילי כחלק ממדיניות הרווחה בישראל
הנחיה:פרופ’ יוסף אדרעי

elit

ד”ר אלית בן-ארי

נושא המחקר:ברירת עוברים בעידן הטכנולוגי – אידאולוגיות גלויות וסמויות
הנחיה:פרופ’ שולמית אלמוג וד”ר שגית מור

elad

ד”ר אלעד פלד

נושא המחקר:צווי עשה בדיני לשון הרע
הנחיה:ד”ר חאלד גנאים ופרופ’ אריאל בנדור

asaf2

ד”ר אסף הרדוף

נושא המחקר:האם הפשע המקוון שונה בהכרח מהפשע בחלל הפיזי
הנחיה:ד”ר אמנון רייכמן וד”ר מיכאל בירנהק

BennyS

ד”ר בני שפנייר

נושא המחקר:גילנות, משפט רך, וזכויות זקנים בבית המשפט האירופאי לזכויות אדם
הנחיה:ד”ר ישראל דורון וד”ר פאינה מילמן-סיון

galA

ד”ר גל אמיר

נושא המחקר: עורכי דין פלסטינים במדינת ישראל 1948 – 1966 (ממומן על ידי הקרן הלאומית למדעים, מחקר מס’ 1831/18).

deeb

ד”ר דיב עבאס

נושא המחקר:האחריות הפלילית של תאגיד: היבטים דוגמאטיים ופרגמאטיים
הנחיה:ד”ר ח’אלד גנאים ופרופ’ אסף חמדני.

dina

ד”ר דינה ארליך

נושא המחקר:מדיניות “הסיכולים הממוקדים” הננקטת על ידי מדינת ישראל לאור הדין הבין לאומי הקיים
הנחיה:פרופ’ עמנואל גרוס

ZAID

ד”ר זאיד פלאח

נושא המחקר: מעמדו של רב העבריינים במשפט הפלילי” – העבודה מנתחת את נושא אחריותם של ראשי ארגוני הפשע לעבירות המבוצעות ע”י חברי הארגון, ובוחנת את האפשרות להטיל אחריות על ראשי הארגונים בגין העבירות הנ”ל.
הנחיה: ד”ר חאלד גנאים

TalyaS

ד”ר טליה פונצ’ק

נושא המחקר: מדיניות למינוף המחקר בתאי גזע באמצעות קניין רוחני על ראשי הארגונים בגין העבירות הנ”ל.
הנחיה: פרופ’ ניבה אלקין-קורן

koren

ד”ר יהודית קורן

נושא המחקר: ביטול תחולת עקרון האחריות המשפטית המוגבלת בדיני חברות על חברות מעטים וחברות יחיד.
הנחיה: פרופ’ מיכל גל

YechieL

ד”ר יחיאל לייטר

נושא המחקר: ההיבראיזם הפוליטי של ג’ון לוק בחיבורו “המסכת הראשונה של הממשל המדיני.
הנחיה: פרופ’ פניה עוז זלצברגר

yaniv

ד”ר יניב זייד

נושא המחקר: רטוריקה במשפט בעידן של שינויים טכנולוגים.
הנחיה: פרופ’ שולמית אלמוג

ד”ר יעל טלמון-ביבר

נושא המחקר: השפעת חומרת העונש על הרתעת הפרט ועל נסיונותיו להתחמק מעונש-המקרה של הודעות קנס בעבירות תעבורה.
הנחיה: פרופ’ אורן גזל-אייל

lotem

ד”ר לטם פרי-חזן

נושא המחקר: על הזכות לחינוך והזכות לחנך: האוטונומיה של החינוך החרדי בישראל
הנחיה: פרופסור שולמית אלמוג

ד”ר לירן חיים

נושא המחקר: הטיב המשפטי של העסקה בכרטיס חיוב וחובותיו של מנפיק הכרטיס
הנחיה: פרופ’ ריקרדו בן אוליאל

maya

ד”ר מאיה פלד-רז

נושא המחקר:הסדרה משפטית ואתי של מחקר רפואי בקטינים: במקום הסכמה מִדעת
הנחיה: פרופ’ אריאל בנדור, פרופ’ עמוס שפירא

MN

ד”ר מהדי נעאמנה

נושא המחקר:חזקות בדיני הראיות – היבטים לוגיים וראייתיים
הנחיה: ד”ר דורון מנשה

moran

ד”ר מורן ימיני

נושא המחקר:חAnd Free Speech for All?”: A Justice-Infused Theory of Speech for the Internet
הנחיה: פרופ’ ניבה אלקין-קורן

MeytalSR

ד”ר מיטל סגל-רייך

נושא המחקר:אתיקה משפטית בייצוג לקוחות זקנים
הנחיה: ד”ר ישראל דורון וד”ר שגית מור

Menahem

ד”ר מנחם רניאל

נושא המחקר:איש מידות-נשיא ביהמ”ש העליון יצחק כהן ותפיסתו את המשפט והשופט
הנחיה: ד”ר סנדי קידר ופרופ’ אסף לחובסקי

argaman

ד”ר מרדכי ארגמן

נושא המחקר:חקירת סיבות מוות, פונקציות וסמכויות – מחקר משווה ביקורתי של המודל הישראלי בהשוואה למודלים שונים ברחבי תבל
הנחיה: פרופ’ עמנואל גרוס.פרופ’ דן ביין.

NogaSM

ד”ר נגה שמואלי-מאייר

נושא המחקר:מודל מוצע להבניית גישה חדשה בכל הנוגע לראיית הזיהוי, תיקון החוק הישראלי ויישום הדרישה לתוספות ראייתיות
הנחיה: ד”ר דורון מנשה

NachshonS

ד”ר נחשון שוחט

נושא המחקר:החובה המוסרית והמשפטית להגן על חפים מפשע מפני הרשעת-שווא: עיון ביקורתי-אנאליטי במחויבויותיה הנורמטיביות והפרוצדוראליות הנגזרות של מערכת המשפט
הנחיה: ד”ר דורון מנשה

sivan

ד”ר סיון ביבר

נושא המחקר:ניתוח אבולוציוני של דיני הראיות במשפט הפלילי
הנחיה: ד”ר דורון מנשה

AdiL

ד”ר עדי ליבסקר

נושא המחקר:עבירות מין כנגד נשים בעתות מלחמה – ספרות וקולנוע לצד משפטי
הנחיה: פרופ’ שולמית אלמוג.

eranBar

ד”ר ערן בר

נושא המחקר:הטלת הגבלות על עברייני מין מורשעים ונקיטת ענישה טיפולית בקרב עברייני מין
הנחיה: פרופ’ עמנואל גרוס

pnina

ד”ר פנינה נויבירט

נושא המחקר:פרוגרסיביות המס ואפליית מחירים בסחר האלקטרוני
הנחיה: פרופ’ יוסף מ’ אדרעי, ד”ר טל ז’רסקי

KarinM

ד”ר קארין מרידור פאר

נושא המחקר:הכלים הראיתיים הדרושים להרשעה בעבירות מין במקרים המבוססים על זיכרון
הנחיה: פרופ’ עמנואל גרוס

karnit1

ד”ר קרנית מלכא

נושא המחקר:ההצדקה להטלת אחריות פלילית על מנהלים ומייצגים בדיני המס
הנחיה: ד”ר חאלד גנאים

Ron

ד”ר רון שפירא

נושא המחקר:ראיות מנהליות לביצוע עבירה פלילית
הנחיה: ד”ר אורן גזל-אייל

shron2

ד”ר שרון בר-זיו

נושא המחקר:קניין רוחני, משפט וטכנולוגיה, מדיניות מו”פ וסייבר
הנחיה: פרופ’ ניבה אלקין-קורן

tomer

ד”ר תומר חזות

נושא המחקר:אי-ציות אידיאולוגי במשפט העברי
הנחיה: פרופ’ פניה עוז זלצברגר וד”ר אביעד הכהן

thiya

ד”ר תחיה שחר

נושא המחקר:הכנת ביה”מש עליון בישראל על חופש הביטוי במישור הפלילי ובמישור המנהלי באמצעות הכלי הפרשני של מבחנים הסתברותיים-בחינת הדין המצוי והראוי
הנחיה: פרופ’ דן ביין

tamarpeled

ד”ר תמר כץ-פלד

נושא המחקר:אימהוּת פונדקאית בישראל: הבנייה משפטית, חברתית ותרבותית
הנחיה: פרופ’ צבי איזיקוביץ ופרופ’ שולמית אלמוג

liorbN

ד”ר ליאור ברוך

נושא המחקר: מנגנוני אכיפה אלגוריתמית ועקרונות המשפט הדיוני: מקרה המבחן של אכיפת זכויות יוצרים בעידן הדיגיטלי
הנחיה: פרופ’ ניבה אלקין-קורן

romeo

ליה פלוס

נושא המחקר: ההתנגשות בין הזכות החוקתית לקניין לבין הליכי התפיסה והחילוט המתבצעים ע”י הרשויות במסגרת תיקי הלבנת הון.
הנחיה:פרופ’ עמנואל גרוס