סגל אקדמי בכיר

בין חברי הסגל האקדמי הבכיר של הפקולטה למשפטים באוניברסיטת חיפה נמנים מיטב החוקרים והמרצים בתחום המשפטים בישראל. הם אלה שמופקדים על פיתוח קורסים כתובים וקורסים משולבי טכנולוגיה, ועליהם מוטלת האחריות האקדמית להוראת הקורסים הללו.

העיסוק במחקר הוא חלק משמעותי בפעילותם של חברי הסגל האקדמי הבכיר. הם נדרשים לעסוק ברציפות במחקר בתחום מומחיותם, והם אף נשפטים ומקודמים על פי ההישגים המחקריים שלהם – רמת המחקר, טיבו ומקוריותו.

מכאן תוכלו לגלוש למידע עשיר אודות קורות החיים והפרסומים של חברי הסגל וכן ליצור קשר ישיר עמם.

סגל אקדמי נוסף

הסגל האקדמי הנוסף מורכב מנבחרת מנצחת של מרצים אורחים בעלי תפקידים בכירים ומגוונים במשק הישראלי, הקשורים לתחום המשפט.

מרצים אלה מומחים בתחומם ומלמדים קורסים נבחרים המשקפים את נסיונם עתיר הידע, במהלך שנת הלימודים הנוכחית – נדבך נוסף המחזק את הכשרת הסטודנטים של הפקולטה למשפטים באוניברסיטת חיפה.

סגל הקליניקות המשפטיות

חברי סגל הקליניקות המשפטיות הינם מומחים בעשייה משפטית בתחומי שינוי חברתי וזכויות אדם, אשר שואפים לקדם צדק במערכת המשפט.

הקליניקות לשינוי חברתי משלבות בין למידה אקדמית לעשייה פרקטית, ובמסגרתן הסטודנטים עובדים ביחד עם עורכי דין מהשורה הראשונה לקידום צדק במערכת המשפט וקידום נגישות לצדק לאוכלוסיות מוחלשות.

סגל מנהלי

הסגל המינהלי בפקולטה למשפטים חובק בתוכו מגוון תפקידים מינהליים, מקצועיים וארגוניים, שנועדו לסייע לסינכרון בין הסגל האקדמי לבין הסטודנטים במימוש המטרות והיעדים.

לצוות חברי הסגל תפקיד מרכזי וחשוב בביצוע המשימות השוטפות של הפקולטה וזאת באמצעות מתן שירותים תומכי הוראה למחלקות האקדמיות ולסטודנטים וניהול התחומים העיקריים: שיווק ופרסום, משאבי אנוש, תכנון וכלכלה, מִחשוב, לוגיסטיקה ומערך הלימודים.