דין ודברים

דין ודברים

כתב העת המשפטי המתמקד ביחסי גומלין בין המשפט לבין תחומי ידע אחרים ובפרט מדעי הרוח ומדעי החברה

אודות

לפני הכל

כתב-העת כתב עת משפטי בין-תחומי המתמקד בזיקות המגוונות שבין המשפט לתחומים שונים, ובוחן את יחסי הגומלין המורכבים בין המשפט לבין מדעים אחרים כגון מדעי הרוח ומדעי החברה. המאמרים המתפרסמים בכתב העת עוברים בקרה פנימית וביקורת עמיתים חיצונית ונערכים בסיוע סטודנטים של הפקולטה למשפטים.

כתב העת מפרסם חוברות כלליות שבהן מאמרים העוסקים בסוגיות שונות הנוגעות למשפט, וכן “חוברות נושא” המוקדשות לתמות ספציפיות: משפט וגאוגרפיה (כרך ב(1)), קניין רוחני והגבלים עסקיים (כרך ב(2)), משפט ומדעי הרוח (כרך ג(1)), ו”מתודולוגיות ופרספקטיבות במחקר המשפטי” (כרך ד(1)), מדיניות מס ומימון ציבורי (כרך יג).

כתב-העת נוהג לבצע מחקר משפטי על אודות שופטים הפורשים מבית המשפט העליון ולקיים עימם ראיונות עומק ארוכים בנושא כתיבתם המשפטית.

כרך יז

כרך יז

מאמרים

חברי המערכת

חברי המערכת – כרך יז

עורך ראשי פרופ’ רונן פרי

סגני עורך בתשפ״ב: יעל פייביש, נתנאל שלמה
סגניות עורך בתשפ״ג: אוראל שלו, דימה סבאח
חברות וחברי המערכת בתשפ״ב: רוני אוחנה, מרי איוב, הדר גלבוע, אמיתי וגנר, אבישג יונה, יצחק כהן, שלום כחלון, יעל לוי, עידן לוי, דימה סבאח, רונזה סויטאת, עידן פנר, שירה פלישון, אוראל שלו, דני שפיר
חברות וחברי המערכת בתשפ״ג: רוני אוחנה, בן ברחד, דנה גולדשטיין, שחר דרוק, בטי וודינסקי, ליאור חכם, מאיר יונה, יצחק כהן, יעל לוי, רונזה סויטאת, בן סימנובסקי, שירה פלישון, מאיר צדקה, ערן רודן, אביב שם טוב

עריכה לשונית: יהודית ידלין