תכנית ההשמה להתמחות תשפ"ג​

תוכנית ההשמה עברה השנה שינויים משמעותיים ומהווה כיום חלק ממרכז לפיתוח קריירה, השינויים יאפשרו לנו לחשוף אתכן.ם הסטודנטיות.ים למשרדים במגזר הפרטי וליחידות השונות במגזר הציבורי בצורה המיטבית ולפי העדפותיכן.ם.

משרדי המגזר פרטי

צוות תכנית ההשמה