לקראת מבחן התאמה

הפקולטה למשפטים

להלן מועדי בחינות ההתאמה שנקבעו לקראת שנה”ל תשפ”ה:

  • יום שלישי בתאריך 9.4.24
  • יום חמישי בתאריך 27.6.24
  • יום שלישי בתאריך 27.8.24

בעתיד הקרוב תמצאו בעמוד זה את כל החומרים הנדרשים לצורך הכנה ותרגול לקראת מבחן ההתאמה.