הקליניקה לזכויות אדם

הקליניקה לזכויות אדם הוקמה מתוך צורך להפגיש את הסטודנטים עם פערי הכוחות השונים בחברה והפגיעה הנגזרת בזכויות האדם הנגרמת כתוצאה מכך. אוכלוסיות מוחלשות ומודרות (כגון נשים, אנשים עם מוגבלויות, מחוסרי דיור, ילדים, זרים וכלואים) הנזקקות יותר מאחרות לעזרה במימוש זכויות האדם בפן החברתי והמשפטי ובעזרה להנגשת מערכת המשפט לשם כך.

הנחיה קלינית:

הקליניקה מתפעלת מרכז זכויות בעיר בחיפה אליו מגיעים בעיקר חסרי מעמד במדינה כגון פלסטינים ואפריקאיים  העותרים לסיוע בהבט מימוש זכויותיהם למעמד, לבריאות לתעסוקה ועוד. הסטודנטים עוסקים בקידום זכויות האדם של הפונים וניסוח מסמכים בשמם לא לפני שהקשיבו בעצמם למצוקה מפיו של הפונה וצפו במפגש הייעוץ המשפטי שמוענק לו מטעם מנחת הקליניקה.

הסטודנטים והסטודנטיות, בליווי מנחת הקליניקה עו”ד עביר בכר, עוסקים בשילוב של פעילות משפטית, פארא-משפטית ואקדמית-מחקרית. ראשית, הקליניקה פועלת במישור הפרטני באמצעות מימוש זכויות הפונים מול רשויות המדינה ופנייה לערכאות המשפטיות הרלוונטיות. במישור הקהילתי הקליניקה פועלת באמצעות קיום מפגשים עם אוכלוסיות מוחלשות שונות ועם נציגיהם, מתן הרצאות, הפצת עלוני מידע ועוד. במישור המערכתי הקליניקה פועלת לשינוי מדיניות במקום בו נדרש שינוי כזה באמצעות הגשת עתירות עקרוניות, ניסוח הצעות חוק, כתיבת ניירות עמדה, השתתפות בפורומים ושיתוף פעולה עם ארגוני זכויות רבים במדינה.

כמו כן, הסטודנטים והסטודנטיות, בהנחית פרופ’ איתמר מן, ובמסגרת הסמינר המשפטי בוחנים את המשפט ואת יכולתו לשמש כלי לשינוי חברתי באמצעות ניתוח עיוני לתיאוריות ותחומי זכויות האדם בארץ ובעולם. במסגרת הסמינר נדונות סוגיות מגוונות מתחום זכויות האדם והאופן שבו פעלו סוכני שינוי חברתי שונים למען קידום והגנה על זכויות האדם של קבוצות שונות במדינה.

ליצירת קשר עם הקליניקה לזכויות אדם - אנא מלאו פרטיכם ושלחו את הטופס: