הקליניקה לזכויות אדם בהליך האזרחי

הקליניקה למימוש זכויות אדם באמצעות המשפט האזרחי הינה קליניקה חדשנית שמטרתה להעניק כלים – עיוניים ומעשיים –  לקידום זכויות אדם באמצעות המשפט האזרחי – הליכים נזיקיים, תובענות ייצוגיות, הליכי חדלות פרעון והוצאה לפעל, סעדים בגין פגיעה בזכויות צרכניות, בגין קיפוח בחוזים אחידים ועוד.

הנחיה קלינית:

הנחיה אקדמית:

הקליניקה פועלת בעתירות מינהליות ועתירות לבג”ץ בסוגיות הקשורות לפגיעות כלכליות וסיוע לאנשים בעוני.

הכלים הסטנדרטיים של המשפט הציבורי והפלילי אינם נותנים מענה מספק ושלם לפגיעה בזכויות האדם, בין בשל מגבלות מהותיות על קשת הסעדים האפשרית,  הן בשל מגבלות הסעדים האפשריים והן מטעמים הנוגעים לסדרי הדין והראיות.

כך למשל, המאבק לקידום הזכות לקיום בכבוד מתבטא בעתירות לבג”ץ בטענה שגובה הקצבאות שמעניקה המדינה אינן מאפשרות מחייה בכבוד. במקביל, בהיבט המשפט האזרחי, מתקיים מאבק משפטי יום יומי בלשכות ההוצאה לפועל  ובבתי המשפט בדבר התוכן הממשי של הזכות- צווי תשלומים, הליכי חדלות פרעון ועוד.

כאשר בית המשפט מורה לשחרר אדם ממעצר משום שנעצר בתא לא חוקי, או ללא חשד סביר, חירותו מובטחת מעתה ואילך, אך הפיצוי על נזקיו בגין המעצר, יושג באמצעות ההליך האזרחי, שישמש הן כדי לפצות על הפגיעה בחירות בעבר והן ככלי אפקטיבי למניעת פגיעה לא מוצדקת בחירות בעתיד.

הפגיעה בזכויות אדם עלולה להתרחש לא רק על ידי גופים ציבוריים אלא גם על ידי גופים פרטיים עתירי כוח, כמו חברות ביטוח, בנקים או חברות תקשורת, מה שמחזק את הצורך במתן הגנה אזרחית ל”אזרח הקטן” מפני ניצול לרעה של פערי הכוחות הללו.

בין יתר הנושאים בהם עוסקת הקליניקה: ייצוג בתביעות דיבה (השתקה), מימוש וקידום זכויות של האוכלוסייה הטרנסג’נדרית, ייצוג חייבים בהליכי חדלות פרעון והליכים שונים הנוגעים לחובות, התנגדויות להסדרי פשרה בתביעות ייצוגיות, ייצוג בנושאי צרכנות, דיור ציבורי, תביעות אזרחיות של חשודים ונאשמים ועוד.

את הקליניקה מלווה הסמינר האקדמי “זהויות במשפט” בהנחיית ד”ר ליהי יונה. מטרת הסמינר היא להעשיר את פעילות השטח בכלים תיאורטיים. הסמינר יבקש לעורר דיון ביקורתי בשאלת הקבוצות השונות אשר עומדות במרכז הפעילות של הקליניקה, ובהן מזרחים, טרנסג’נדרים, אסירים, חייבים ואנשים בעוני ועוד, תוך התמקדות בתפקידו של המשפט בקידום שוויון, זכויות, והכרה משפטית. נבחן את כוחו של המשפט להעניק הכרה ומעמד משפטי לאוכלוסיות מוחלשות, ואת תפקידה של ההכרה המשפטית בקידום מעמדן של קבוצות זהות שונות. נעמוד על הכלים המשפטיים השונים שקבוצות זהות עשו בהן שימוש במגען עם המשפט, ועל היתרונות והחסרונות של כלים אלו עבורן. במקביל, נבחן את יחסו של בית המשפט לאוכלוסיות מוחלשות דרך בחינה ביקורתית של נקודות מפגש משפטיות משמעותיות בין קבוצות זהות שונות בחברה עם בית המשפט, תוך שימוש בתיאוריות ביקורתיות ובהן פמיניזם, תיאוריות גזע ביקורתיות, תיאוריות זהות ביקורתיות ועוד.

הסמינר יבקש לפתח חשיבה מורכבת על המשפט הן כאמצעי דיכוי והן כמשאב חשוב בתהליכי שינוי עמדות, עיצוב זהויות וכינון מחדש של יחסי כוחות חברתיים.

ליצירת קשר עם הקליניקה לזכויות אדם בהליך האזרחי - אנא מלאו פרטיכם ושלחו את הטופס: