תואר שלישי במשפטים

לימודים מתקדמים הם חלק מהותי בפעילות ההוראה והמחקר של הפקולטה למשפטים, המייחסת להם חשיבות מרכזית.

לשם קבלת התואר “דוקטור לפילוסופיה” על תלמיד/ת המחקר לתכנן ולבצע מחקר מקורי ועצמאי, שיש בו משום חידוש ותרומה מהותית לקידום הידע בתחום המשפט. המחקר צריך להיכתב לפי נוהגי המבנה והמינוח המקובלים בתחום המשפטים. מחקר זה ייקרא להלן – עבודת דוקטור. כמו כן, על תלמיד/ת המחקר להוכיח שליטה בחומר הרקע ובספרות המקצועית הרלוונטית ולעמוד בהצלחה בלימודי השלמה ככל שאלה יוטלו, ובכל יתר החובות. “דוקטור לפילוסופיה” הוא תואר המוענק מטעם אוניברסיטת חיפה.

לימודי התואר השלישי באוניברסיטת חיפה מופקדים בידי הרשות ללימודים מתקדמים, הפועלת בהתאם להחלטות הסנאט והמועצה ללימודים מתקדמים, ובכפוף לתקנון שאושר על ידי הגופים המוסמכים באוניברסיטת חיפה. הרשות ללימודים מתקדמים אחראית לרמה האקדמית ולניהול התקין של כל העניינים הנוגעים ללימודי תואר שלישי, בשיתוף עם הפקולטה למשפטים.

לייעוץ והכוונה השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם