יום זכויות האדם הבינלאומי

חדר 5006 , בניין רבין

הפקולטה למשפטים בשיתוף הקליניקות למשפט ושינוי חברתי מתכבדות להזמינכם להקרנת הסרט "שבעה מדורי הגיהנום של הדיור הציבורי" ולדיון בעקבותיו.

Gender Equity in Academia Workshop

Eshkol Tower, 30th floor Sammy and Aviva Ofer Observation Gallery University of Haifa Conducted as part of a Joint International Research Project with University Lille (France)

התמכרויות ושיקום בהליך הפלילי

הפקולטה למשפטים בשיתוף עם הסניגוריה הציבורית מחוז חיפה ופרקליטות מחוז חיפה גאים להזמינכם לכנס בנושא התמכרויות ושיקום בהליך הפלילי