עמיתי מחקר

הפקולטה למשפטים

עמיתי מחקר

nadavB

ד”ר נדב ש. ברמן

מחקר משותף עם פרופ’ טל ז’רסקי על ממשקים בין משפט וטכנולוגיה לפילוסופיה של ההלכה

TG

ד”ר ניבין עמנואל

נושא המחקר:מדיניות הפעלת המאסר על תנאי – מחקר אמפירי
הנחיה:פרופ’ אורן גזל-אייל

robert

ד”ר רוברט נוייפלד

נושא המחקר: השפעת מוטיבציות בשדה הקרב המודרני על חוקיות החלטות בהתאם לדיני הלחימה
הנחיה:פרופ’ עמנואל גרוס

shaiO

ד”ר שי אוצרי

נושא המחקר:תיאוריה של אשמה – בין תיאוריה של הפללה לתיאוריה של ענישה
הנחיה:ד”ר חאלד ג’נאים; פרופ’ רון שפירא

galA

ד”ר גל אמיר

נושא המחקר: עורכי דין פלסטינים במדינת ישראל 1948 – 1966 (ממומן על ידי הקרן הלאומית למדעים, מחקר מס’ 1831/18).

tamar

ד”ר תמר מגידו

ד”ר תמר מגידו חוקרת את מערכת הגומלין שבין האדם למשפט, בדגש על המשפט הבינלאומי ועל הממשק שבין המשפט, הדמוקרטיה ושלטון החוק לטכנולוגיה.