תלמידי.ות מחקר
ahmadma

אחמד מחאג’נה

נושא המחקר: “”חשיבותן של חוות הדעת הרפואיות בתביעות הנזיקין: אופן קביעת הנכות הרפואית והתפקודית עפ”י פקודת הנזיקין וחוק הפלת”ד”
הנחיה: ד”ר שגית מור, פרופ’ רועי גילבר.

itaiapter

איתי אפטר

נושא המחקר: פיצויים במקרי נזק חוצה גבולות במצבי חירום בינלאומיים
הנחיה: פרופ’ אמנון רייכמן

Yifat.solel

יפעת סולל

נושא המחקר: קואופרטיבים, תחרות וזכויות צרכנים ועובדים: האם המודל הקואופרטיבי מחייב רה- קונספטואליזציה של דיני התחרות?
הנחיה: פרופ’ גד ברזילי

romeo

רומיו אליאס

נושא המחקר: הפלה מלאכותית- בשריעה האסלאמית והשפעתה על ההלכה ברשות הפלסטינית, בערב הסעודית ובמצרים.
הנחיה:ד”ר חאלד גנאים, פרופ’ גד ברזילי

ShaulL

שאול ויסמן ז”ל

נושא המחקר: ה”שכר הראוי” לעבודה כערך מכונן של החירות והזכות במשפט רעיון אחר של משפט ציבורי-חוקתי
הנחיה:פרופ’ יוסף אדרעי וד”ר דורון מנשה

rinaP

רינה בודניצקי פיקל

נושא המחקר: מיניות ומוגבלות במשפט הישראלי- לקראת הבניה חיובית של מושג הזכות למיניות
הנחיה: ד”ר שגית מור

אסף דרעי

נושא המחקר: הסכסוך הישראלי-פלסטיני בפריזמת התיאוריה של מצב-החריג: לקראת מודל אלטרנטיבי של מדינת-הלאום
הנחיה: פרופ’ גד ברזילי

ויגידאן חליחל

נושא המחקר: יישום הדין הדתי המוסלמי בבתי המשפט לענייני משפחה
הנחיה: ד”ר קרין כרמית יפת, ד”ר עידו שחר

mc

מנשה כהן

נושא המחקר: השלכות קביעת ממצא עובדתי על הליכים אחרים
הנחיה: פרופ’ דורון מנשה

guyA

גיא אלון

נושא המחקר: “בידוי ראיות וסיכוני המשגה בעידן הדיגיטאלי”
הנחיה: ד”ר דורון מנשה

YotamT

יותם טולוב

נושא המחקר: זכויות אדם של אנשים עם מוגבלות וזכויות אדם של זקנים: הצטלבותיות? התמזגות? או זכויות נפרדות? מבט משווה בין זכויות של אנשים עם מוגבלות וזכויות של אנשים זקנים. הנחיה: פרופ’ איסי (ישראל) דורון וד”ר שגית מור

Niddald

נדאל דאוד

נושא המחקר: מקרקעין והפקעתם בטריטוריה המצויה תחת כיבוש ממושך עם תביעות הדדיות לריבונות: המקרה של הגדה המערבית ומזרח ירושלים
הנחיה: פרופ’ סנדי קדר

DHC

דבורה האוסן-כוריאל

נושא המחקר:מודלים רגולטוריים לשיתוף מידע להגנת סייבר במגזר הפיננסי: ניתוח של איזון זכויות באמצעות תפיסה פוליסנטרית
הנחיה: פרופ’ אמנון רייכמן

מוריאל ערב

נושא המחקר: ביוש ומשפט – הרשת כזירה לעשיית צדק עצמית
הנחיה: פרופ’ שולמית אלמוג

ענת אורנשטיין- קרוננברג

נושא המחקר: שיקולי התביעה ותמריציה בקבלת החלטה בתיק פלילי, תוך בחינת גורמים משפיעים לקיומה של תופעת תביעתיות-מופחתת במשפט הישראלי.
הנחיה:פרופ’ דורון מנשה.

יערה ברזילי- כהן

נושא המחקר: מה השפעותיה של המהפכה החוקתית על האמת והצדק במשפט הפלילי?
הנחיה:פרופ’ עמנואל גרוס.

yaarabarzilai

רחלי לחיאני

נושא המחקר: הדרך הראויה והאפקטיבית לקביעת מנגנוני – ביקורת על היועץ המשפטי לממשלה ומערכת התביעה הכללית. מי שומר על שומרי הסף? המצוי מול הרצוי.
הנחיה:פרופ’ עמנואל גרוס.

ghiathN

גיאת נאסר

נושא המחקר: סוגיות במשטר המקרקעין בשטחים.
הנחיה:פרופ’ סנדי קדר.

ilanvlaw

אילן ורדניקוב

נושא המחקר: דיני תאגידים- אכיפה פרטית בשוק ההון: האם יעילה ומגשימה בפועל את התכליות הקבועות בדין (הרתעה ופיצוי)?
הנחיה:ד”ר עומר קמחי.

ahmadma

אחמד מחאג’נה

נושא המחקר: “”חשיבותן של חוות הדעת הרפואיות בתביעות הנזיקין: אופן קביעת הנכות הרפואית והתפקודית עפ”י פקודת הנזיקין וחוק הפלת”ד”
הנחיה: ד”ר שגית מור, פרופ’ רועי גילבר.

mc

מנשה כהן

נושא המחקר: השלכות קביעת ממצא עובדתי על הליכים אחרים
הנחיה: פרופ’ דורון מנשה

guyA

גיא אלון

נושא המחקר: “בידוי ראיות וסיכוני המשגה בעידן הדיגיטאלי”
הנחיה: ד”ר דורון מנשה

YotamT

יותם טולוב

נושא המחקר: זכויות אדם של אנשים עם מוגבלות וזכויות אדם של זקנים: הצטלבותיות? התמזגות? או זכויות נפרדות? מבט משווה בין זכויות של אנשים עם מוגבלות וזכויות של אנשים זקנים. הנחיה: פרופ’ איסי (ישראל) דורון וד”ר שגית מור

Niddald

נדאל דאוד

נושא המחקר: מקרקעין והפקעתם בטריטוריה המצויה תחת כיבוש ממושך עם תביעות הדדיות לריבונות: המקרה של הגדה המערבית ומזרח ירושלים
הנחיה: פרופ’ סנדי קדר

DHC

דבורה האוסן-כוריאל

נושא המחקר:מודלים רגולטוריים לשיתוף מידע להגנת סייבר במגזר הפיננסי: ניתוח של איזון זכויות באמצעות תפיסה פוליסנטרית
הנחיה: פרופ’ אמנון רייכמן

מוריאל ערב

נושא המחקר: ביוש ומשפט – הרשת כזירה לעשיית צדק עצמית
הנחיה: פרופ’ שולמית אלמוג

ענת אורנשטיין- קרוננברג

נושא המחקר: שיקולי התביעה ותמריציה בקבלת החלטה בתיק פלילי, תוך בחינת גורמים משפיעים לקיומה של תופעת תביעתיות-מופחתת במשפט הישראלי.
הנחיה:פרופ’ דורון מנשה.

יערה ברזילי- כהן

נושא המחקר: מה השפעותיה של המהפכה החוקתית על האמת והצדק במשפט הפלילי?
הנחיה:פרופ’ עמנואל גרוס.

yaarabarzilai

רחלי לחיאני

נושא המחקר: הדרך הראויה והאפקטיבית לקביעת מנגנוני – ביקורת על היועץ המשפטי לממשלה ומערכת התביעה הכללית. מי שומר על שומרי הסף? המצוי מול הרצוי.
הנחיה:פרופ’ עמנואל גרוס.

itaiapter

איתי אפטר

נושא המחקר: פיצויים במקרי נזק חוצה גבולות במצבי חירום בינלאומיים
הנחיה: פרופ’ אמנון רייכמן

ghiathN

גיאת נאסר

נושא המחקר: סוגיות במשטר המקרקעין בשטחים.
הנחיה:פרופ’ סנדי קדר.

Yifat.solel

יפעת סולל

נושא המחקר: קואופרטיבים, תחרות וזכויות צרכנים ועובדים: האם המודל הקואופרטיבי מחייב רה- קונספטואליזציה של דיני התחרות?
הנחיה: פרופ’ גד ברזילי

ilanvlaw

אילן ורדניקוב

נושא המחקר: דיני תאגידים- אכיפה פרטית בשוק ההון: האם יעילה ומגשימה בפועל את התכליות הקבועות בדין (הרתעה ופיצוי)?
הנחיה:ד”ר עומר קמחי.

romeo

רומיו אליאס

נושא המחקר: הפלה מלאכותית- בשריעה האסלאמית והשפעתה על ההלכה ברשות הפלסטינית, בערב הסעודית ובמצרים.
הנחיה:ד”ר חאלד גנאים, פרופ’ גד ברזילי

ShaulL

שאול ויסמן ז”ל

נושא המחקר: ה”שכר הראוי” לעבודה כערך מכונן של החירות והזכות במשפט רעיון אחר של משפט ציבורי-חוקתי
הנחיה:פרופ’ יוסף אדרעי וד”ר דורון מנשה

rinaP

רינה בודניצקי פיקל

נושא המחקר: מיניות ומוגבלות במשפט הישראלי- לקראת הבניה חיובית של מושג הזכות למיניות
הנחיה: ד”ר שגית מור

אסף דרעי

נושא המחקר: הסכסוך הישראלי-פלסטיני בפריזמת התיאוריה של מצב-החריג: לקראת מודל אלטרנטיבי של מדינת-הלאום
הנחיה: פרופ’ גד ברזילי

ויגידאן חליחל

נושא המחקר: יישום הדין הדתי המוסלמי בבתי המשפט לענייני משפחה
הנחיה: ד”ר קרין כרמית יפת, ד”ר עידו שחר