משפט וממשל

כתב עת משפטי מקוון העוסק בתחומי המשפט הציבורי

אודות

לפני הכל

משפט וממשל הינו כתב-העת המרכזי בישראל העוסק בתחומי המשפט הציבורי. כתב-העת נוסד על ידי פרופ’ יצחק זמיר, והוא יוצא לאור מטעם הפקולטה למשפטים באוניברסיטת חיפה מאז שנת 1992. כתב-העת משמש במה למגוון רחב של גישות מתודולוגיות לניתוח סוגיות מתחום המשפט הציבורי, ולאורך השנים פורסמו בו מאמרים הנשענים על דיסציפלינות מכל תחומי מדעי החברה והרוח. לצד תרומתו של כתב-העת לשיח התיאורטי, מאמרים רבים שפורסמו לאורך השנים צוטטו בהרחבה על ידי בתי המשפט והניחו תשתית עיונית לחידושים בפסיקה ובמדיניות הציבורית.

בראש מערכת כתב-העת מכהן עורך ראשי שהינו חבר בסגל הפקולטה למשפטים באוניברסיטת חיפה. לצדו מכהנים כתריסר חברות וחברי מערכת שהינם סטודנטים מצטיינים בפקולטה, ושלושה סגני עורך שנבחרו על סמך הצטיינותם בשנים קודמות של עבודת המערכת. כתב-העת מקיים באופן שוטף הליכי שיפוט למאמרים המוגשים לפרסום. הליכי השיפוט מבוססים באופן משולב על חוות דעת חיצוניות של מומחים (peer review) ועל חוות הדעת של הסטודנטים חברי המערכת. שילוב זה מאפשר לנו לסייע לכותבי וכותבות המאמרים לשפר את תוצריהם המחקריים, ולהבטיח כי המאמרים יפנו לקהלים מגוונים, ובכלל זה לחוקרים עמיתים ותלמידי מחקר, סטודנטים, עורכי דין ואנשי מנהל ציבורי. אנו מזמינים כותבים וכותבות לשלוח את מאמריהם לשיפוט, וזאת בהתאם להנחיות המערכת.

מעת לעת, אנו מפרסמים גיליונות מיוחדים המוקדשים לנושא ספציפי בתחום המשפט הציבורי. כך למשל, פורסמו בשנים האחרונות (ונמצאים כיום בשלבי עריכה) גיליונות מיוחדים שעסקו בנושאים הבאים:אזרחות, הגירה והתאזרחות בישראל; משפט ופמיניזם; השפעתה ההיסטורית של המהפכה החוקתית; עיקרון השוויון במשפט הישראלי; המשפט הציבורי והכיבוש; השפעת הגלובליזציה על המשפט הציבורי; מזרחיות ומשפט; ומשפט וקורונה. כמו כן, כתב-העת מפרסם מעת לעת ביקורות ספרים, הערות חקיקה והערות פסיקה.

כרך יב חוברות 2-1 (תשס”ט – 2009)

לזכרו של לאון שלף

רונן שמיר, ליאון שלף: משפט, חברה, ממשל ותרבות

הרצאה

ידידיה צ’ שטרן, “עלי קללתך בני”: בית-המשפט העליון ואתגר הזהויות הישראליות

מאמרים
ליאורה בילסקי וחמדה גור-אריה, “בזכות המבוכה – היודנרט במבוך המשפט, הזיכרון והפוליטיקה”

אריאל צמח, מהן חובותיה המשפטיות של ישראל כלפי אוכלוסיית עזה?

אליאב אורגד, חוקה של מי ובעבור מי? על היקף תחולתם של חוקי-היסוד

גילה שטופלר, מאחורי הרעלה- הטלת הגבלות על עטיית כיסוי-ראש לנשים במדינותליברליות

יעל סימון, “זכות היציאה” ממיעוט לא-ליברלי ומודל “המרחב ההשתתפותי”: מערכת החינוך בצרפת ודיון ראשוני בישראל

הערת חקיקה

תמי הראל בן שחר, אוטונומיה חינוכית, תוכניות-הליבה ומימון ציבורי של החינוך – על חוק מוסדות חינוך תרבותיים ייחודיים, התשס”ח-2008

הערתפסיקה

יששכר (איסי) רוזן צבי, מהותו של “המקומי” הרהורים על מקומיות, בעקבות בג”ץ 10104/04 שלום עכשיו נ’ יוסף

ביקורת ספרים

משה כהן-אליה, הכחולים, האדומים והשופט בתווך: גישה הלכתית לביקורת שיפוטית “עם שיניים” ביחס לזכויות החברתיות –

בעקבות אסופת המאמרים: EXPLORING SOCIAL RIGHTS: BETWEEN THEORY ANDPRACTICE 2008

דלית שמחאי,בין הפרטי לציבורי, בין העיוני למעשי, בין המשפטי לפוליטי: פמיניזם משפטי בישראל – בעקבות אסופת המאמרים: עיונים במשפט מגדר ופמיניזם (2007)

רועי קרייטנר, תורת המשפט של משפט ותרבות: בעקבות מנחם מאוטנר משפט ותרבות (2008)

  •  

חברי המערכת

חברי המערכת – כרך יב

עורך: ד”ר אילן סבן

סגנית עורך:דלית קן-דרור

חברי מערכת: אורלי אורן, אוהד איציק, אברהם ברנזון, אבגני גנס, מאור דהן, אלון וינשטיין, ירון זיגלר, פאדי חורי,חנאן חורשיד, ליהי יונה, יצחק (זאק) לארוס, מאיסאנה מוראני, יונתן פרידמן, מאיה קנטר, רואי תמרי

הארת דין הוא כתב עת משפטי מקוון של הפקולטה למשפטים באוניברסיטת חיפה. כתב העת נוסד בשנת 2004 והוא מפרסם בעיקר הערות פסיקה וחקיקה של סטודנטים למשפטים, לצד מאמרים קצרים של חוקרים ישראליים על סוגיות משפטיות אקטואליות.
חברי מערכת כתב העת הם סטודנטים והוא משמש כסמינר המצטיינים של הסטודנטים אשר לומדים בפקולטה למשפטים באוניברסיטת חיפה. בכתב העת מתפרסמות הארות והערות על פסקי דין ו/או על דברי חקיקה אקטואליים.

lawatchLogo

רוצה להצטרף לרשימת הדיוור של כתב העת?