משפט וממשל

כתב עת משפטי מקוון העוסק בתחומי המשפט הציבורי

אודות

לפני הכל

משפט וממשל הינו כתב-העת המרכזי בישראל העוסק בתחומי המשפט הציבורי. כתב-העת נוסד על ידי פרופ’ יצחק זמיר, והוא יוצא לאור מטעם הפקולטה למשפטים באוניברסיטת חיפה מאז שנת 1992. כתב-העת משמש במה למגוון רחב של גישות מתודולוגיות לניתוח סוגיות מתחום המשפט הציבורי, ולאורך השנים פורסמו בו מאמרים הנשענים על דיסציפלינות מכל תחומי מדעי החברה והרוח. לצד תרומתו של כתב-העת לשיח התיאורטי, מאמרים רבים שפורסמו לאורך השנים צוטטו בהרחבה על ידי בתי המשפט והניחו תשתית עיונית לחידושים בפסיקה ובמדיניות הציבורית.

בראש מערכת כתב-העת מכהן עורך ראשי שהינו חבר בסגל הפקולטה למשפטים באוניברסיטת חיפה. לצדו מכהנים כתריסר חברות וחברי מערכת שהינם סטודנטים מצטיינים בפקולטה, ושלושה סגני עורך שנבחרו על סמך הצטיינותם בשנים קודמות של עבודת המערכת. כתב-העת מקיים באופן שוטף הליכי שיפוט למאמרים המוגשים לפרסום. הליכי השיפוט מבוססים באופן משולב על חוות דעת חיצוניות של מומחים (peer review) ועל חוות הדעת של הסטודנטים חברי המערכת. שילוב זה מאפשר לנו לסייע לכותבי וכותבות המאמרים לשפר את תוצריהם המחקריים, ולהבטיח כי המאמרים יפנו לקהלים מגוונים, ובכלל זה לחוקרים עמיתים ותלמידי מחקר, סטודנטים, עורכי דין ואנשי מנהל ציבורי. אנו מזמינים כותבים וכותבות לשלוח את מאמריהם לשיפוט, וזאת בהתאם להנחיות המערכת.

מעת לעת, אנו מפרסמים גיליונות מיוחדים המוקדשים לנושא ספציפי בתחום המשפט הציבורי. כך למשל, פורסמו בשנים האחרונות (ונמצאים כיום בשלבי עריכה) גיליונות מיוחדים שעסקו בנושאים הבאים:אזרחות, הגירה והתאזרחות בישראל; משפט ופמיניזם; השפעתה ההיסטורית של המהפכה החוקתית; עיקרון השוויון במשפט הישראלי; המשפט הציבורי והכיבוש; השפעת הגלובליזציה על המשפט הציבורי; מזרחיות ומשפט; ומשפט וקורונה. כמו כן, כתב-העת מפרסם מעת לעת ביקורות ספרים, הערות חקיקה והערות פסיקה.

כרך ג חוברת 1 (תשנ”ה – 1995)

אהרן ברק, הנשיא מאיר שמגר והמשפט הציבורי
מאיר שמגר, כבוד האדם ואלימות

מאמרים

ג׳ק ביטסון, המועצה המשפטית באנגליה
ישראל גלעד, האחריות בנזיקין של רשויות ציבור ועובדי ציבור (חלק שני)
שמואל דורנר, דרכי הוכחה בבג״ץ
רמונה דורסט ואירית מרטיק, רפואה ושררה – טיפול כפוי בחולה נפש מנקודת הראות של המטפל
פרנסס רדאי, על העדפה מתקנת
אריאל רוזן־צבי, בתי־הדין הרבניים, ההלכה והציבור: גשר צר מאוד


דו”ח

יצחק זמיר, דו”ח המועצה המשפטית של אנגליה על הביקורת השיפוטית

דעות

סטיבן פלאוט, העדפה מקלקלת

יום עיון

ש״ז פלר, קודיפיקציה במשפט הפלילי – עקרונות יסוד והיבטים השוואתיים

דן ביין, הקודיפיקציה של החלק הכללי והשפעתה על החלק המיוחד של חוק העונשין

עמנואל גרוס, קוד פלילי בשעת חירום

פסיקה

דן ביין, נטל השכנוע וחובת הראיה בדיני מסים
אריאל בנדור, דינו של הסכם פוליטי
חיים ה׳ כהן, כיצד מרקדין לפני הכלה

ספרות

ברוך ברכה, אהרן ברק – פרשנות חוקתית

משה נגבי, גד ברזילי, אפרים יער־יוכטמן וזאב סגל – בית המשפט העליון בעין החברה הישראלית

סקירה

שולמית אלמוג (עורכת), לקט ידיעות

  •  

חברי המערכת

חברי המערכת – כרך ג חוברת 1

עורך: יצחק זמיר

סגני עורך: שולמית אלמוג, אריאל בנדור

חברי מערכת: אורטל אופק, אורן גזל, עופר גראור, חגי דורון, רונית הרמתי־אלפרן,
אורית קיטה, אופיר רחמים, אפרת שיימן, אורית שקד

 עריכה לשונית: זהבה כנען

הארת דין הוא כתב עת משפטי מקוון של הפקולטה למשפטים באוניברסיטת חיפה. כתב העת נוסד בשנת 2004 והוא מפרסם בעיקר הערות פסיקה וחקיקה של סטודנטים למשפטים, לצד מאמרים קצרים של חוקרים ישראליים על סוגיות משפטיות אקטואליות.
חברי מערכת כתב העת הם סטודנטים והוא משמש כסמינר המצטיינים של הסטודנטים אשר לומדים בפקולטה למשפטים באוניברסיטת חיפה. בכתב העת מתפרסמות הארות והערות על פסקי דין ו/או על דברי חקיקה אקטואליים.

lawatchLogo

רוצה להצטרף לרשימת הדיוור של כתב העת?