סגל אקדמי ומנהלי

בית הספר לקרימינולוגיה

הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת חיפה

סגל אקדמי נוסף

סגל מנהלי