סגל אקדמי ומנהלי

בית הספר לקרימינולוגיה, הפקולטה למשפטים

סגל אקדמי נוסף

סגל מנהלי