ד”ר נירית שולשטיין

niritSh

נושא המחקר: ירידת הפורמליזם ועליית הגמישות בדיני הראיות. דיני הראיות הפליליים לאן?
הנחיה:פרופ’ עמנואל גרוס

shulstein@gmail.com

השכלה :

2010-2012: תואר שני במשפטים אוניברסיטת חיפה במסלול משפט וטכנולוגיה.

1999-1996: תואר ראשון במשפטים, אוניברסיטת חיפה.

נסיון אקדמי

2012- היום – מתרגלת פרונטלית בקורס דיני נזיקין, שנה א’, מכללת נתניה.
2012- היום – מתרגלת פרונטלית בקורס דיני ראיות, שנה ד’, מכללת נתניה.
2014- היום – מרצה במרכז אקדמי כרמל בקורס מבוא ללימודי משפט (חונכות) ובקורס מחקר משפטי (ומאגרי מידע).
2012-2011 – סמסטר א’ תשע”ב וכן סמסטר א’ תשע”ג – מתרגלת פרונטלית בקורס דיני ראיות, שנה ד’ באוניברסיטת חיפה.
2012-2011 – סמסטר א’ תשע”ב – מתרגלת בקורס חונכות במרכז אקדמי כרמל.

ניסיון תעסוקתי​

2001- היום – עורכת דין עצמאית במשרד עורכי דין שולשטיין.
2000-2001 – התמחות במשרד עורכי דין ל.ד. קומיסר.