ד”ר מרדכי ארגמן

argaman

נושא המחקר:חקירת סיבות מוות, פונקציות וסמכויות – מחקר משווה ביקורתי של המודל הישראלי בהשוואה למודלים שונים ברחבי תבל
הנחיה: פרופ’ עמנואל גרוס.פרופ’ דן ביין.

argaman@court.gov.il

השכלה

•מוסמך במשפטים (LL.M) בהצטיינות , אוניברסיטת תל-אביב, 1987;
•עבודת תיזה בנושא: אכיפת הדין הפלילי בישראל – פונקציות וסמכויות. בהנחית פרופ’ יורם שחר.

נסיון אקדמי

•חונך ומרצה במקצועות חוק ומשפט ובעיקר, בסדר הדין הפלילי, דיני ראיות ודיני עונשין במכללה לפיקוד ומטה של המשטרה (פו”מ) בין השנים 1988 – 1992.
•משנת 1990 אני מרצה במקבץ למשפטים בחוג ללמודים רב-תחומיים באוני’ חיפה במקצועות דיני עונשין, סדר הדין הפלילי ומשפט קונסטיטוציוני, עד עצם היום הזה. בנוסף לכך, מזה עשור שנים אני משמש כראש המקבץ למשפטים (ללא שכר) עד היום.

מידע נוסף

•מיולי 1992 אני משרת כשופט בבית משפט השלום במחוז חיפה. ביוני 2008 מוניתי כמ”מ סגן נשיא בבית משפט השלום – קריות ומיום 1.6.2009 מוניתי לתפקיד סגן נשיא בית משפט השלום חיפה וממונה על ניהולו של בית משפט השלום – קריות.
•שבתון בחו”ל במאי 2005 יצאתי לשבתון ולמדתי במשך סמסטר הקיץ ב-  Benjamin N. Cardozo School of Law Yeshiva University. 55 Fifth Avenue New York USA. במסגרת השבתון למדתי משפט קונסטיטוציוני אמריקאי ומשפט פלילי אמריקאי.
•במהלך עבודת המחקר, יצאתי במרץ 2008 לשבתון במדינות New York ו- Florida ללמוד מקרוב את שיטות המשפט ואת המערך הפונקציונאלי לחקירת סיבות מוות. בין השאר, השתתפתי בהשתלמות שנערכה על ידי איגוד ה- County Coroners & Medical Examiners ב-  Verona NYS, שהתקיימה בין התאריכים 28.3.2008 – 30.3.2008 לאחר מכן שהיתי כחוקר עמית במכונים הפתולוגיים במדינות New York & Florida, לאמור;
•;Medical Examiner’s Office, Onondaga County, Syracuse NYS
•;Medical Examiner’s Office, Erie County, Buffalo NYS
•Medical Examiner’s Office, Dade County Miami, Florida.
•בשנת 1988 הוצאתי לאור את הספר: אכיפת הדין הפלילי בישראל – פונקציות וסמכויות, בהוצאת תמר.