ד”ר נגה שמואלי-מאייר

NogaSM

נושא המחקר:מודל מוצע להבניית גישה חדשה בכל הנוגע לראיית הזיהוי, תיקון החוק הישראלי ויישום הדרישה לתוספות ראייתיות
הנחיה: ד”ר דורון מנשה

nogashm@court.gov.il