ד”ר לטם פרי-חזן

lotem

נושא המחקר: על הזכות לחינוך והזכות לחנך: האוטונומיה של החינוך החרדי בישראל הנחיה: פרופסור שולמית אלמוג

lotem.perry@gmail.com

לאתר של ד”ר לטם פרי-חזן