ד”ר שירלי נווה

nashirly

נושא המחקר:לוביזם
הנחיה: פרופ’ עלי זלצברגר

nashirly@netvision.net.il