ד”ר אירית צליח-ברנדס

iritBrandes

נושא המחקר:בחינת טיב הקשרים בין הנחות יסוד מקובלות בחברה ביחס לבני העדה האתיופית, לבין תהליכי קבלת החלטות משפטיות בעניינם.
הנחיה:ד”ר עילי אהרונסון וד”ר דורון מנשה

iritbrandes@gmail.com

השכלה

2010 ואילך- דוקטורנטית בפקולטה למשפטים, אוניברסיטת חיפה.

2004-2008- תואר שני (L.L.M.) בפקולטה למשפטים באוניברסיטת חיפה. ציון עבודת הגמר:93.

עבודת התזה היתה מועמדת מטעם הפקולטה לפרס הרקטור או פרס הדיקן ללימודים מתקדמים לעבודות גמר מחקרית (תזה) מצטיינת בשנת 2010.
2003 – 1999 – תואר ראשוןLL.B. )  ( בפקולטה למשפטים באוניברסיטת חיפה.

נסיון אקדמי:

2006-2008 – עוזרת הוראה לד”ר דורון מנשה בקורס החובה לתואר שני “תורת המשפט-תופעת המשפט בפרספקטיבות השוואתיות”.

נסיון פרקטי:

2010- 2009 – עו”ד במשרד עוה”ד סודאי את סודאי.

2007 -2004 – עו”ד במשרד עוה”ד שושי את שבח.

* התמחות והתמקדות בתביעות נגד המוסד לביטוח לאומי, דיני עבודה, דיני נזיקין ופלת”ד.

2004- קבלה כחברה בלשכת עוה”ד בישראל.
2000 טרום מתמחה במשרד עוה”ד יונה סירוטה בחיפה.
* התמחות והתמקדות בדיני עבודה ותביעות נגד המוסד לביטוח לאומי.

מידע נוסף

​*בין השנים 1996-1998 שירות בחיל המודיעין בתפקיד מקצועי, ולאחריו כקצינת ת”ש ביחידה מרכזית.

*קורס “מנהיגות 2000” שיעדיו: פיתוח המנהיגות והמעורבות הקהילתית.

*תחביבים: הלחנה, כתיבת שירה, פיתוח קול, נגינה.