ד”ר בני שפנייר

BennyS

נושא המחקר:גילנות, משפט רך, וזכויות זקנים בבית המשפט האירופאי לזכויות אדם הנחיה:ד”ר ישראל דורון וד”ר פאינה מילמן-סיון

benny19@netvision.net.il