ד”ר ולדיסלב טרנופולסקי

Vladislav

נושא המחקר: שיבוט אדם ושכפול של עוברי אדם- היבטים אתיים ומשפטיים
הנחיה: פרופ’ אריאל בנדור

vladik.slava@gmail.com

השכלה