ד”ר שי אוצרי

shaiO

נושא המחקר:תיאוריה של אשמה – בין תיאוריה של הפללה לתיאוריה של ענישה
הנחיה:ד”ר חאלד ג’נאים; פרופ’ רון שפירא

shaiotzari@gmail.com

השכלה :

תלמיד מחקר בפקולטה למשפטים באוניברסיטת חיפה, החל מ- 2010

מוסמך במשפטים (LL.M), בהצטיינות הדיקן ללימודים מתקדמים, אוניברסיטת חיפה, 2008 – , עבודת התיזה: “טעות במצב משפטי – היבטים תיאורטיים”.

בוגר במשפטים (LL.B) בהצטיינות, אוניברסיטת חיפה, 2001.

נסיון אקדמי

– סגן עורך של “הארת דין” כתב העת המקוון של הפקולטה למשפטים באוניברסיטת חיפה.

– עבודה כעוזרת הוראה, לרבות תרגול פרונטלי באוניברסיטת חיפה, במכללה למנהל ובמרכז האקדמי למשפט ועסקים בקורסים דיני ראיות ודיני עונשין.

פרסומים

Reuven Ziegler & Shai Otzari, ‘Do Soldiers Lives Matter? A View from Proportionality’, 44 ISR. L. REV. (Forthcoming, 2011)

– דורון מנשה ושי אוצרי “ההבחנה בין טעות במצב דברים לטעות במצב משפטי” (עתיד להתפרסם בגיליון הקרוב של דין ודברים).

– דורון מנשה ושי אוצרי “‘כמה שוקלת הודאה?’ – עיון מחודש בשאלת משקלן הבייסיאני של הודאות נאשם – תגובה למאמרם של מרדכי הלפרט ובועז סנג’רו, מחקרי משפט כו(3)” (עתיד להתפרסם במחקרי משפט גיליון כו(3))

– דורון מנשה ושי אוצרי “בדיקת שכרות ללא חשד סביר – הרהורים על החוק לתיקון פקודת התעבורה (מס’ 72), התשס”ו-2005”, ספר דיויד וינר – על משפט פלילי ואתיקה 351 (דרור ארד-אילון, יורם רבין, יניב ואקי, עורכים)

– דורון מנשה ושי אוצרי “מחשבות נוספות על המאמר ‘מדוע אין להסתפק בבדיקת סמים לשם הרשעה?” רפואה ומשפט, גיליון 37, 130 (2007)

הרצאות בכנסים וימי עיון
– ההרצאה “Do Soldiers’ Lives Matter: A View from Proportionality”  (עם מר ראובן ציגלר) בכנס הבינלאומי -2010 Minerva/ICRC Jerusalem conference on “Proportionality in Armed Conflicts” שנערך בין ה-21-23 בנובמבר 2010

– הרצאה בצוותא עם ד”ר דורון מנשה בהשתלמות “דיני ראיות ונטלי הוכחה” שנערכת על ידי מכון עוזמ”ת להכשרת עוזרים משפטיים. ההרצאה בנושא “ניתוח הסתברותי של ראיות” (25 באפריל 2010)

– הרצאה בנושא “ניתוח הסתברותי של ראיות מדעיות” – במסגרת השתלמות בנושא: “ראיות מדעיות” אשר נערכה על ידי המכון להשתלמות פרקליטים ויועצים משפטיים (12 נובמבר 2009).

– הרצאה בנושא “טעות במצב משפטי –  ההבחנה בין טעות בדין פלילי לבין טעות בדין הלבר-פלילי” –  במסגרת יום עיון באוניברסיטת חיפה בנושא “טעות במצב משפטי” (19 במרץ 2009).

תחומי עניין

תיאוריה של המשפט הפלילי, תיאוריה של דיני הראיות