ד”ר תומר חזות

tomer

נושא המחקר:אי-ציות אידיאולוגי במשפט העברי
הנחיה: פרופ’ פניה עוז זלצברגר וד”ר אביעד הכהן

tomerhazut1@gmail.com

השכלה

•מוסמך במשפטים (LL.M) בהצטיינות יתרה, אוניברסיטת חיפה, 2010.
•לימודי השלמה לתואר שני (M.A) בפילוסופיה, 2010.
•בוגר במשפטים (LL.B) ובוגר בפסיכולוגיה ((B.A, אוניברסיטת חיפה, 2007.

ניסיון אקדמי ומקצועי:

•עוזר משפטי בבימ”ש השלום בחיפה, 2008-2014.
•עמית בסדנת מחקר לתלמידי תארים מתקדמים: ‘תיאוריה של המשפט ומדעי היהדות’. הסדנה בשיתוף אוניברסיטת תל-אביב הפקולטה למשפטים, וביה”ס למשפטים ע”ש קרדוזו, בהנחיית פרופ’ אריה אדרעי ופרופ’ סוזן לסט-סטון, מכון ון-ליר, ירושלים, 2012-2011.
•חבר לשכת עורכי הדין החל מ-2008.
•מתמחה בבימ”ש השלום בחיפה, 2007-2008.