ד”ר מיטל סגל-רייך

MeytalSR

נושא המחקר:אתיקה משפטית בייצוג לקוחות זקנים
הנחיה: ד”ר ישראל דורון וד”ר שגית מור

meytalsr@gmail.com

השכלה