ד”ר לימור מלול

limor.ml

נושא המחקר: צילה של הרפואה הנאצית בהבניית שדה הניסויים הרפואיים בבני אדם בישראל
הנחיה: פרופ’ שולמית אלמוג ופרופ’ נדב דוידוביץ’

limor.mlr@gmail.com

השכלה :

לימודי דוקטורט במסלול הישיר, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת חיפה.

תואר מוסמך במשפטים- LL.M, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת חיפה.

תואר בוגר- LL.B, בית הספר למשפטים, המכללה האקדמית צפת.

תואר ראשון- B.A במדעי החיים והחברה, אוניברסיטת בר אילן.

נסיון תעסוקתי:

אחות מוסמכת: ארבע וחצי שנים במחלקה לבריאות הנפש בבית-חולים רבקה זיו בצפת,

וכארבע-עשרה שנים במחלקה הכירורגית בבית-חולים רבקה זיו בצפת.

מלגות, פרסים וכו’:

מלגת הצטיינות בתום התואר הראשון במדעי החיים והחברה.

מלגת הצטיינות בתום השנה השלישית ללימודי התואר הראשון במשפטים.

מלגת הצטיינות בתחילת ובתום לימוד הקורסים לתואר שני במשפטים, במסלול משפט ובריאות.

פעילויות נוספות:

פורום צפת לביואתיקה.
המטה הציבורי לשוויון בבריאות.

לשכת האתיקה של ההסתדרות אחים והאחיות.