ד”ר נועה מור

nmor

נושא המחקר:קשרי הגומלין שבין רשתות חברתיות מקוונות, זכויות אדם ומשפט ציבורי
הנחיה:פרופ’ ניבה אלקין-קורן

nmor12@campus.haifa.ac.il

השכלה :

2015- : לימודי דוקטורט (מסלול ישיר), הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת חיפה.

2014-2015:  לימודי מוסמך במשפטים (בתוכנית משפט וטכנולוגיה), אוניברסיטת חיפה (בהצטיינות), מצטיינת דיקן. ציון סופי: 96.

2004-2008: לימודי בוגר במשפטים, האוניברסיטה העברית בירושלים (בהצטיינות), מצטיינת דיקאן (2005).

ניסיון מחקרי

2017: עמיתת מחקר במרכז לחקר סייבר, משפט ומדיניות.

2015-2016: עמיתת מחקר במרכז למשפט וטכנולוגיה באוניברסיטת חיפה.

שונות

2014-2015 חברה בכתב העת  “הארת דין”, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת חיפה.

2009: הסמכה על-ידי לשכת עוה”ד (כיום לא פעילה).