ד”ר תמר אינדיג

tamar

נושא המחקר:שונות מול הרמוניזציה של דיני ההגבלים העסקיים: מנקודת המבט של המדינות הלא מפותחות
הנחיה: פרופ’ מיכל גל

nashon30@netvision.net.il