ד”ר אושרה קנצופולסקי

Oshera

נושא המחקר:תרופות חוקתיות לתופעה של פגיעה על ידי המשטרה בזכויות חשודים: גישה אמפירית. הנחיה: פרופ’ עמנואל גרוס

Oshera1@bezeqint.net