ד”ר שלומי בלבן

sbalaban

נושא המחקר:עלייתו של חבר הכנסת המקצוען, 1969-1948
הנחיה:ד”ר יאיר שגיא ופרופ’ אמנון רייכמן

sbalaban@campus.haifa.ac.il

השכלה :

אוקטובר 2014 – תלמיד מחקר בפקולטה למשפטים של אוניברסיטת חיפה. נושא המחקר: “עלייתו של חבר הכנסת המקצוען, 1969-1948”. המחקר נכתב בהנחייתם של  פרופ’ אמנון רייכמן וד”ר יאיר שגיא.

אוקטובר 2010-ספטמבר 2013 – לימודי תואר שני במשפטים (LL.M.) באוניברסיטה העברית, התמחות במשפט ציבורי ובינלאומי במסלול המחקרי; כתיבת תזה בהנחייתו של ד”ר אדם חפרי-וינוגרדוב: ‘משפט לא-מדינתי על סף המדינה: בתי-הדין במחנות המעפילים בקפריסין, 1946-1949’. (עבודת התיזה אושרה בינואר 2014, התואר הוענק ביוני 2014).

אוקטובר 2006-אוקטובר 2007 – לימודי השלמה לתואר שני במדע המדינה, האוניברסיטה העברית.

אוקטובר 2003-אוקטובר 2007 – תואר ראשון במשפטים (LL.B.1), באוניברסיטה העברית. (זכאות מאוקטובר 2007, התואר הוענק בפברואר 2008).

ניסיון תעסוקתי
אוקטובר 2014 – מתרגל בקליניקה החקיקתית של בית הספר למשפטים במכללה האקדמית ספיר.
דצמבר 2013 – רכז קבוצת מחקר בפקולטה למשפטים של אוניברסיטת חיפה, בראשות פרופ’ אמנון רייכמן וד”ר יאיר שגיא. נושא קבוצת המחקר: ‘עלייתו של מנהל בתי המשפט בישראל – ניתוח היסטורי ואתגרים עכשוויים’.
מרץ 2013-ספטמבר 2013 – מתרגל פרונטאלי בקורס “דיני מינהל ציבורי”, האוניברסיטה העברית. מרצה: עו”ד יובל רויטמן.
מרץ 2012-ספטמבר 2012 – מתרגל פרונטאלי בקורס “דיני מינהל ציבורי”, האוניברסיטה העברית. מרצה: ד”ר מרגית כהן.
יולי 2011-יולי 2014 – רכז פרויקט ה- European Instrument for Democracy & Human Rights–EIDHR, מרכז מינרבה לזכויות האדם, האוניברסיטה העברית. הפרויקט נוהל על -ידי פרופ’ יובל שני ופרופ’ תומר ברודי.
נובמבר 2010-יוני 2011 – עוזר מחקר לפרופ’ מרדכי קרמניצר, ה”מכון הישראלי לדמוקרטיה” במסגרת פרויקט “ביטחון לאומי ודמוקרטיה”.
אוקטובר 2009-אוקטובר 2011 – עוזר הוראה ומחקר לד”ר אדם חפרי-וינוגרדוב, האוניברסיטה העברית.
מרץ 2008-מרץ 2009­ – התמחות בלשכה המשפטית של הכנסת, בוועדת הכנסת ובוועדת החינוך, התרבות והספורט. בפיקוחה של עו”ד ארבל אסטרחן, היועצת המשפטית לוועדת הכנסת.

השתתפות בכנסים מדעיים
הכנס השנתי העשירי של הארגון הישראלי להיסטוריה של המשפט יד בן-צבי, ירושלים, אוקטובר 2014 פלורליזם פוליטי מאחורי גדרות תיל: שיפוט במערכת בתי-הדין של מחנות המעפילים בקפריסין, 1946-1949
British Association for Jewish Studies’ annual conference טריניטי קולג’ דבלין, יולי 2014 Pluralistic Politics Behind Barbed Wire – the Internal Court System in the Cyprus Internment Camps 1946-1949

בית ספר קיץ להיסטוריה של המשפט מטעם המכון למשפט והיסטוריה ע”ש קרן דיוויד ברגבאוניברסיטת תל אביב והפורום למשפט והיסטוריה בפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית שפיים, יוני 2013
1946-1949, The Internal Court System in the Cyprus Internment Camps: Rules of Operation in the Court and Outside It
סדנת מלגאי צ’ריק       המכון ליהדות זמננו, נובמבר 2011
מערכת בתי-הדין הפנימיים במחנות קפריסין, 1946-48
הכנס השנתי השביעי של הארגון הישראלי להיסטוריה של המשפט יד בן-צבי, ירושלים, אוקטובר 2011 ‘משפט אחים’ – מערכת בתי-הדין הפנימיים במחנות קפריסין, 1946-48

מלגות, פרסים וכו’

2014 – מלגת עבודת תיזה מצטיינת מטעם הקרן לחקר השואה והגבורה של בית לוחמי הגטאות והמכון לחקר הציונות וההתיישבות של הקרן הקיימת לישראל.

2012 – “עמית הרצל” לשנת תשע”ב מטעם מרכז צ’ריק לתולדות הציונות, היישוב ומדינת ישראל.