ד”ר סיון ביבר

sivan

נושא המחקר:ניתוח אבולוציוני של דיני הראיות במשפט הפלילי
הנחיה: ד”ר דורון מנשה

sivanbiber@hotmail.com

השכלה

2001-1998: לימודים לתואר שני במסלול המשולב משפטים-כלכלה באוניברסיטת ת”א.
1997-1993: לימודים לתארים ראשונים במשפטים ובכלכלה באוניברסיטת ת”א.