ד”ר לירן חיים

liranH

נושא המחקר: הטיב המשפטי של העסקה בכרטיס חיוב וחובותיו של מנפיק הכרטיס הנחיה: פרופ’ ריקרדו בן אוליאל

hyacov@netvision.net.il