ד”ר אברהם אברהם

Avraham

נושא המחקר:הטובים שלושה מן האחד? מהו מספר השופטים, שראוי כי בפניו יישמע משפט.
הנחיה: פרופ’ עלי זלצברגר, פרופ’ רמזי סולימאן

av12021996@gmail.com

השכלה

•בשנת 1987 סיים את לימודי המשפטים באוניברסיטה העברית בירושלים.

•בשנת 1992 סיים את לימודיו בפקולטה למדעי המחשב בטכניון.

•בשנת 2006 סיים בהצטיינות לימודי מוסמך במשפטים באוניברסיטת חיפה.
–          נושא התיזה: “הנמקה של החלטה שיפוטית” בהנחיית ד”ר יונתן יובל

מידע נוסף

•בשנת 1988 הוסמך כעורך דין.

•עד שנת 1997 עבד כעורך דין.

•ביום 21.5.1997 מונה לכהונת שופט בבית משפט השלום בטבריה.

•ביום 1.3.2000 מונה לכהונת שופט (בפועל) בבית המשפט המחוזי בנצרת.

•ביום 15.7.2002 מונה לכהונת שופט של בית המשפט המחוזי בנצרת.

•ביום 1.1.2010 מונה לסגן נשיא של בית המשפט המחוזי בנצרת