ד”ר קרן אניספלד

kerenan1

נושא המחקר:”הסוד המסחרי במשפט: בין סעד עצמי לבין זכות בקניין רוחני”
הנחיה:פרופ’ ניבה אלקין קורן

kerenan@court.gov.il