ד”ר מרוה איש-עם

marva.isham

נושא המחקר: מהבנה נרטיבית להכרה משפטית – כיצד הבנת נרטיב טראומה הורית, יכולה לסייע בהבניית הסדרים למימוש זכויות ילדים בעלי מוגבלות בישראל
הנחיה: פרופ’ שולמית אלמוג וד”ר שגית מור

marva.isham@gmail.com

השכלה :

•לימודי דוקטורט במסלול הישיר, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת חיפה
•תואר מוסמך במשפטים (LLM) בתכנית משפט ובריאות, אוניברסיטת חיפה.

•לימודי השלמה לתואר שני בספרות עברית, האוניברסיטה העברית בירושלים.

•תואר בוגר (LLB), הפקולטה למשפטים, האוניברסיטה העברית בירושלים.

נסיון:
•עורכת דין במשרד בן זאב, הכהן, בורלא, צייגר
•התמחות אצל כב’ השופט פיליפ מרכוס, סגן נשיא, בית המשפט לענייני משפחה, ירושלים.
•טרום-התמחות בלשכת היועץ המשפטי לממשלה, אליקים רובינשטיין, משרד המשפטים.

עבודה כעוזרת מחקר
•היבטים וייצוגים משפטיים במחאה החברתית בישראל, מחקרם של פרופ’ שולמית אלמוג ופרופ’ גד ברזילי, הפקולטה למשפטים – עוזרת מחקר החל מפברואר 2012.
•כבוד האדם במשפט ובחברה, דרך יצירות ספרותיות, פרוייקט של המכון הישראלי לדמוקרטיה, בעריכת פרופ’ שולמית אלמוג – עוזרת מחקר החל ממרץ 2012.