ד”ר קארין מרידור פאר

KarinM

נושא המחקר:הכלים הראיתיים הדרושים להרשעה בעבירות מין במקרים המבוססים על זיכרון
הנחיה: פרופ’ עמנואל גרוס

karinme@justice.gov.il