ד”ר עסמת ותד

esmat

נושא המחקר: הזכאת במשפט המוסלמי והביטוח הלאומי בישראל: מחקר השוואתי
הנחיה: פרופ’ יוסף מ. אדרעי

esmatcpa@zahav.net.il

השכלה :

•אוניברסיטת חיפה: דוקטורנט למשפטים.
•אוניברסיטת חיפה: תואר ראשון (LLB) במשפטים.
•אוניברסיטת בר אילן, תואר שני (M.A) במשפטים.
•אוניברסיטת בר אילן, תואר שני (M.A) במדעי המדינה.
•1998: לשכת רואי חשבון בישראל, תעודת חבר לשכה.
•1990-1991: האוניברסיטה העברית ירושלים, בוגר שנה ד’ בראיית חשבון.
•1987-1990: האוניברסיטה העברית ירושלים, תואר ראשון (B.A) בחשבונאות.
•1987-1990: האוניברסיטה העברית ירושלים, תואר ראשון (B.A) בכלכלה.

קורסים, כנסים והשתלמויות

•2010: בית הספר הגבוה למינהל כספי ברשויות מקומיות – חשב מלווה
•2005: לשכת רואי חשבון בישראל, ביקורת דוחות כספיים ברשויות מקומיות (קורס שני).
•2005: לשכת רואי חשבון בישראל: מיסוי תאגידים.
•2001: המכון הישראלי לחוות דעת מומחים ובוררים: בורר מוסמך ע”י מערכת המשפט.
•2000: לשכת רואי חשבון בישראל: כינוסים, הבראת חברות, פירוקים ופשיטות רגל.
•1998: לשכת רואי חשבון בישראל, ביקורת דוחות כספיים ברשויות מקומיות (קורס ראשון).
•1998 – היום: לשכת רואי חשבון בישראל: כנס האביב השנתי.

ניסיון תעסוקתי:

•האוניברסיטה הפתוחה: מנחה במסלול האקדמי: המחלקה לסוציולוגיה, מדעי מדינה ותקשורת, המחלקה לניהול וכלכלה.
•האוניברסיטה הפתוחה: עורך מפגשי מידע.
•האוניברסיטה הפתוחה: מרצה בבי”ס תפנית – מערך לימודי המשך, בקורסים: בקרה פנימית, מינהל עסקים, הכשרת דירקטורים, תמחיר, ומימון.
•האוניברסיטה הפתוחה: מרצה בבי”ס דיפלומה – מערך לימודי המשך, בקורס חשבי שכר בכירים בפיקוח לשכת רו”ח בישראל ומשרד הכלכלה.
•המכללה למינהל: מרצה לקורס חשבי שכר בכירים בפיקוח לשכת רו”ח.
•חברת בגיר בע”מ: Chief Accountant – התפקיד עסק בהקמת החברה הבת בחו”ל, הטמעת המערך הכספי והחשבונאי, ניהול תקציב, הכנת דוחות כספיים, ניהול כספים, ניהול תזרים מזומנים, קביעת מערך המבנה הארגוני, תפעול שוטף, הטמעת תוכנות שכר והנה”ח וקישור למערכת ERP של החברה האם בארץ, וכו’.
•משרד הפנים: האגף לביקורת: ערכתי דוחות כספיים במסגרת האגף לביקורת שפעל באמצעות הממונה על החשבונות במשרד. מדובר בעריכת הדוח הכספי והדוח המפורט אשר מוגשים לממונה על החשבונות. העבודה נערכה בין השנים 2003-2005.
•עסמת ותד משרד רואה חשבון: המשרד נותן שירותי ראיית חשבון ושירותים מקצועיים נלווים.
•יואב לביא, רואה חשבון: עבדתי במשרד הזה משנת 1991 עד 1999, תחילה כמתמחה, ואח”כ כרואה חשבון. במסגרת תפקידי עסקתי בהכנת דוחות כספיים לרשויות מקומיות (דוגמת עיריית בקה אלג’רבייה, מועצה מקומית שלומי, וכו’), ביקורת חיצונית ופנימית של חברות, מלכ”רים, ביקורת ר”מ, שירותי בקרה פנימית, יעוץ בתחומי המסים, וייצוג נישומים מול רשויות המס.