ד”ר תחיה שחר

thiya

נושא המחקר:הכנת ביה”מש עליון בישראל על חופש הביטוי במישור הפלילי ובמישור המנהלי באמצעות הכלי הפרשני של מבחנים הסתברותיים-בחינת הדין המצוי והראוי
הנחיה: פרופ’ דן ביין

tchia_shachar@yahoo.com