ד”ר אסף הרדוף

asaf2

נושא המחקר:האם הפשע המקוון שונה בהכרח מהפשע בחלל הפיזי הנחיה:ד”ר אמנון רייכמן וד”ר מיכאל בירנהק

asafh@gvat.org.il