איל גרונר

eyalgruner

נושא המחקר: “הצדקת התנהגויות לטובת הזולת בשל קירבה והשתייכות – במוסר ובמשפט”
הנחיה: ד”ר דורון מנשה

eyalgruner@walla.com

השכלה

2013 ואילך- לימודי דוקטורט, הפקולטה למשפטים אוניברסיטת חיפה.
מלגת הצטיינות לדוקטורט.
2009-2013- לימודי דוקטורט, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל-אביב.
2007-  מוסמך במשפטים (בהצטיינות), הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת בר-אילן.
1999-  בוגר במשפטים, בית הספר למשפטים, המסלול האקדמי של המכללה למינהל.
1996-  בוגר במדעי החברה (בהצלחה), במקצוע הראשי מדעי המדינה ובמקצוע המשני תולדות ישראל, אוניברסיטת בהר-אילן.

פרסומים
דורון מנשה, איל גרונר “הקטגוריזציה של הזיכוי: זיכוי מחמת הספק וזיכוי מוחלט- עיון מחודש” מחקרי משפט (כרך כז, תשע”א) ע’ 7.

מידע נוסף
2000 – מוסמך בעריכת דין
1999-2000- מתמחה בבית המשפט המחוזי בתל-אביב, המאמן השופט הומינר ז”ל.
1999 – מתמחה במשרד עו”ד אנגלסמן.