ד”ר יחיאל לייטר

YechieL

נושא המחקר: ההיבראיזם הפוליטי של ג’ון לוק בחיבורו “המסכת הראשונה של הממשל המדיני. הנחיה: פרופ’ פניה עוז זלצברגר

ylite@netvision.net.il