ד”ר יהודית קורן

koren

נושא המחקר: ביטול תחולת עקרון האחריות המשפטית המוגבלת בדיני חברות על חברות מעטים וחברות יחיד.
הנחיה: פרופ’ מיכל גל

yehudit@gonenlaw.com

השכלה

• מוסמך במשפטים (LL.M), אוניברסיטת תל אביב, 1998

–          עבודת תיזה בנושא “תרופות אישיות נגד נושאי משרה בחברה במהלך פירוקה”, בהנחיית פרופ’ גואלטירו פרוקצ’יה.

• בוגר במשפטים (LL.B), אוניברסיטת תל אביב, 1976

נסיון אקדמי

• מרצה עמית באוניברסיטת חיפה, הוראת קורס בחירה “חובות נושאי משרה בחברה” (בשנים 2003-2008).

• מרצה מן החוץ במכללה האקדמית נתניה, הוראת קורס בחירה “אחריות נושאי משרה בחברה” (בשנים 1999-2002).

ניסיון תעסוקתי:

• שותפה במשרד עורכי דין יריב גונן ושות’ (מ-1990 עד היום).

• שכירה במשרד עורכי דין יריב גונן ושות’ (בשנים 1982-1990).

• התובעת הפיקודית של פיקוד הצפון, הפרקליטות הצבאית (בשנים 1978-1980).

• תובעת צבאית בפרקליטות הצבאית של פיקוד הצפון (בשנים 1975-1978).

מידע נוסף

נשואה + 3.

פעילות ציבורית:

• יו”ר ועדת “שלטון החוק” של לשכת עורכי הדין בישראל (מ-2007 עד היום).

• חברת דירקטוריון המכון להשתלמויות של לשכת עורכי הדין בישראל (מ-2004 עד היום).

• סגנית יו”ר בית הדין המשמעתי הארצי של לשכת עורכי הדין בישראל (מ-2004 עד היום).

• יו”ר ועדת השתלמויות של מחוז חיפה, לשכת עורכי הדין בישראל (בשנים 2003-2008).

• חברה בוועדת משפט חוקתי של לשכת עורכי הדין בישראל (בשנים 2003-2006).

• עורכת ראשונה, ואח”כ – יועצת עריכה לעיתון “בדלתיים פתוחות”, של לשכת עורכי הדין בישראל, ועד מחוז חיפה (מ-2003 עד היום).

• עורכת הביטאון “דין ואומר” של לשכת עורכי הדין בישראל, ועד מחוז חיפה (מ-2000 עד היום).

פרסומים

1)       “דוקטרינת ההזדמנות העסקית – אמצעי להגנת עסקיה של חברה”, הפרקליט מ”ה 350 (2001).

2)       “בקשה לפירוק חברה איננה “כלי מלחמה” בידי נושה”, ידע למידע, ירחון למיסוי, משפט וכלכלה 308 בעמ’ 65 (מאי 2002).

3)       “חובות הזהירות המוטלות על דירקטור בתאגיד בנקאי”, ידע למידע, ירחון למיסוי, משפט וכלכלה  313 בעמ’ 79 (אוקטובר 2002).

4)       “עורך דינו של הקבלן – בצבת הנאמנויות המתנגשות”, הפרקליט מ”ו 374 (2002).

5)       “היש לעובד זכות עיכבון על נכסי מעביד חדל פירעון?”, נטו+, כתב-עת לענייני עבודה 161 בעמ’ 137 (אוגוסט 2003).

6)       “תחרות ע”י נושא משרה בחברה המנוהלת בידי בעל תפקיד”, משפט ועסקים א’  299 (2004).

7)       “כרוניקה של סירוב ידוע מראש להגשת תביעה נגזרת”, תאגידים ג/4 19 (אוגוסט 2006).

8)       “שעת הדמדומים של החברה – סיכוניו של המנהל ובעל מניות שליטה”, CFO Israel, בהוצאת “הארץ פוקוס”, גיליון 2 בעמ’ 12 (פברואר 2006).

9)       “גלי ההדף של קריסת One.Tel האוסטרלית עשויים להגיע גם אלינו”, CFO Israel, בהוצאת “הארץ פוקוס”, גיליון 3 בעמ’ 12 (יוני 2006).

10)   “הדירקטור, מנהל הכספים והפתרון האוסטרלי”, CFO Israel, בהוצאת “הארץ פוקוס”, גיליון 4 בעמ’ 18 (יולי 2006).

11)   “בין אתיקה למבצע דירה מקבלן” דין ואומר 15 בעמ’ 14 (יוני 2006).

12)   “אחריות אישית להחלטות המתקבלות בחברה”, בדלתיים פתוחות 20 בעמ’ 36 (יוני 2007).

13)   “כלל 5 לכללי הייצוג: עד מתי נטמון ראשינו בחול?” בדלתיים פתוחות 26 בעמ’ 44 (אוקטובר 2008).

14)   “צווי ביניים בהליכי בוררות”, בדלתיים פתוחות 29 בעמ’ 46 (יוני 2009).

כנסים והרצאות:

• ארגון השתלמות תעודה בנושא “יועצים משפטיים ומזכירי חברות” שנערכה בבית הפרקליט בחיפה ומתן הרצאה ב-19.11.2008 בנושא “חובות אמונים וזהירות של נושאי משרה בחברה”.

• הרצאה בהשתלמות “דיני חברות וחדלות פירעון” שניתנה בבית הפרקליט בחיפה ב-26.4.2008 בנושא “חידושים בהיקף חובת הזהירות החלה על נושאי משרה בחברה”.

• הרצאה בהשתלמות “דיני ראיות וסדר דין אזרחי” שניתנה בבית הפרקליט בחיפה ב-21.11.2007 בנושא “סיוע בית המשפט להליכי בוררות”.

• הרצאה בכנס השנתי של לשכת המבקרים הפנימיים בישראל שנערך בחיפה בנובמבר 2006 בנושא “דילמות ב’שעת הדמדומים’ של חברה, אחריותו של נושא המשרה, בעל השליטה והמבקר הפנימי”.

• הנחיית מושב בכנס השנתי של לשכת עורכי הדין שנערך באילת במאי 2005 והרצאה בנושא “בקשה למתן צו עיקול זמני מול התנאים המוקדמים להגשת תביעה נגזרת”.

• הרצאה בכנס ירדן של חברי לשכת עוה”ד בחיפה שנערך בירדן בינואר 2002 בנושא “דוקטרינת ההזדמנות העסקית – אמצעי להגנת עסקיה של חברה”.

• ארגון יום העיון “דיני החברות – לאן?” שנערך ב-14.11.2003 בבית הפרקליט בחיפה והרצאה בנושא “הצעת תיקון מס’ 3 לחוק החברות”.

• הרצאה בכנס החורף של לשכת רואי חשבון שנערך בים המלח בפברואר 2002 בנושא “חובות נושאי משרה בחברה”.

• הרצאה בהשתלמות של המכון להשתלמות שופטים ע”ש ד”ר י’ זוסמן, “בעלי תפקידים במינוי ע”י בית המשפט”, שנערכה בהרצליה במרץ 2001, בנושא “הגנה על חברה המנוהלת כעסק חי ע”י כונס נכסים או מפרק מפני תחרות של נושא משרה בחברה”.

• ארגון השתלמות לעורכי דין ורואי חשבון בנושא “חוק החברות החדש” שנערכה בבית הפרקליט בחיפה בשנת 2001 והרצאה בנושא “חובות הזהירות והאמונים שחבים נושאי משרה כלפי החברה”.