ד”ר רון שפירא

Ron

נושא המחקר:ראיות מנהליות לביצוע עבירה פלילית
הנחיה: ד”ר אורן גזל-אייל

ron.shapiro57@gmail.com